กระทรวงเกษตรฯ สรุปการพยากรณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว นาปี 2560/61

 
กระทรวงเกษตรฯ สรุปการพยากรณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว นาปี 2560/61 จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจเนื้อที่เพาะปลูกข้าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการพยากรณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวนาปี 2560/61 รอบที่ 1 ว่า สถานการณ์ผลผลิตข้าวในช่วง 2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผลผลิตข้าวออกมาปริมาณมาก ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประชุมเพื่อสรุปผลการสำรวจและประมาณการณ์ตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่ตรงกันอย่างไรก็ตามจากกระแสข่าวของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่ระบุว่า ข้าวหอมมะลิปีนี้จะมีมากถึง 9 ล้านตันนั้น เป็นเพียงตัวเลขจากการประเมินล่วงหน้า ยังไม่ชัดเจน ซึ่งขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่าตัวเลขแตกต่างกันมาก


ทั้งนี้จากการประเมินระหว่างเป้าหมายข้าวครบวงจร กับคู่มือพยากรณ์ของข้าวหอมมะลิ พบว่า เป้าหมายข้าวครบวงจร 8.07 ล้านตัน ส่วน การพยากรณ์ในเดือน พ.ย. 7.16 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายข้าวครบวงจร9 แสนตัน (11.28%) เนื่องจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้มีปริมาณข้าวลดลง สำหรับข้าวเหนียว พบว่า เป้าหมายข้าวครบวงจร 5.87 ล้านตัน ส่วน การพยากรณ์ในเดือน พ.ย. 8.73 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายข้าวครบวงจร1.4 แสนตัน (2.39%)นอกจากนี้ข้าวหอมจังหวัด ข้าวหอมปทุม และข้าวจ้าว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ตรงกันกับทุกหน่วยงานที่ลงตรวจสอบคาดว่าจะทำให้ราคาข้าวดีขึ้นที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่ได้จากการประเมินเท่านั้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อราคา

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวิธีการประเมินได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ เตรียมการ โดยขอความร่วมมือจากซิงเกิ้ลคอมมานด์ทุกจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันลงพื้นที่ประเมินข้าว 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสศก. ได้ประชุมเตรียมความพร้อมกับกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ในการกำหนดแนวทางและประมาณการพื้นที่ข้อมูลตัวเลขในเบื้องต้น ซึ่งข้อมูลพยากรณ์ของสศก. และข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถแบ่งเนื้อที่เก็บเกี่ยวได้เป็น 2 กรณี คือ 1) ความแตกต่าง น้อยกว่า ร้อยละ 5 จำนวน 12 จังหวัด คือ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ หนองคาย กาฬสินธุ์(ข้าวหอมมะลิจากเดิมพยากรณ์ไว้เดือน ก.ย. 19,964,360ไร่ ล่าสุด 20,172,133 ไร่ / ข้าวเหนียวจากเดิมพยากรณ์ไว้เดือน ก.ย. 12,414,992 ไร่ ล่าสุด 11,975,872 ไร่)และ 2) ความแตกต่าง มากกว่าเท่ากับ ร้อยละ 5จำนวน 8 จังหวัดคือ หนองบัวลำภูบุรีรัมย์บึงกาฬ สุรินทร์ ขอนแก่นนครราชสีมาอำนาจเจริญ เลย


จากการตรวจสอบผลผลิตต่อไร่ ข้าวนาปี ปี 2560/61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการเก็บข้อมูลทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน และพื้นที่นาลุ่ม นาดอน โดยทั้งสองพื้นที่มีพื้นที่ผลผลิตแตกต่างกัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดในการดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกมากขึ้น ทั้งในเรื่องของรายการที่จัดเก็บข้อมูล รวมถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว ฤดูนาปี ปี 2560/61 โดยข้าวหอมมะลิมีผลการพยากรณ์เนื้อที่เก็บเกี่ยวในเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น 20.8 ล้านไร่ ผลผลิต 7.15 ล้านตันแบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา)สำหรับผลการพยากรณ์ข้าวเหนียวทั้งประเทศมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวในเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น 14.68 ล้านไร่ ผลผลิต รวมทั้งสิ้น 5.72 ล้านตัน

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการพยากรณ์ของ สศก. พบว่ามีตัวเลขใกล้เคียงกับแผนข้าวครบวงจร แต่เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาน้ำท่วม จึงทำให้มีผลผลิตลดลงมาจากที่พยากรณ์ไว้
กลุ่มโฆษกและวิเคราะห์ข่าว กองเกษตรสารนิเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร 02-2810859 แฟกซ์ 02-2822871
moacnews@gmail.com www.moac.go.th www.facebook.com/kasetthai
Advertisement

06/11/2017 674 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,113,074
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
904,094
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
676,854
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
531,649
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
496,076
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
451,389
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
436,088
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
420,843
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
402,612
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
265,399
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
ผู้สูงวัยรายได้น้อยเฮ! รับเงินเพิ่มเติมเพื่อการยังชีพอย่างเหมาะสม...
203
ข่าวดี! เพิ่มสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา 30 บา...
204
บริษัท ขนส่ง จำกัด ชวนคุณแม่ร่วมส่งนมแม่แช่แข็งฟรี ผ่านโครงการ “บขส. ส...
169
บัญชีกลางแจงเกณฑ์การเบิกจ่ายยารักษามะเร็ง...
137
ไอแบงก์ เอาใจคนอยากมีบ้าน ซื้อบ้านใหม่ได้รีบัตรฯ...
100
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
ผู้สูงวัยรายได้น้อยเฮ! รับเงินเพิ่มเติมเพื่อการยังชีพอย่างเหมาะสม...

203
ข่าวดี! เพิ่มสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา 30 บา...

204
บริษัท ขนส่ง จำกัด ชวนคุณแม่ร่วมส่งนมแม่แช่แข็งฟรี ผ่านโครงการ “บขส. ส...

169
ไอแบงก์ เอาใจคนอยากมีบ้าน ซื้อบ้านใหม่ได้รีบัตรฯ...

100
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล "เรียนอาชีวะ มีงานทำ!"...

35
มท.2 เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ซื่อส...

47
กสร.อนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ แก้หนี้นอกระบบ...

148
มติคณะรัฐมนตรี 31 ส.ค. 2561 มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษ...

199
ออมสิน เชิญชวนช่วยเพื่อนบ้านชาวลาวที่ประสบภัยเขื่อนทรุด-น้ำไหลบ่าท่วม ...

203
“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่นครพนม มุ่งพัฒนาระบบ ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน พร้อมสร้...

79
ออมสิน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อช่วยเหลือครู...

257
สรุป พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การป...

176

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา