สธ.ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คน ดูแลสุขภาพประชาชน

 
กระทรวงสาธารณสุข ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คนกระจายทำงานในพื้นที่ ฝากทุกคนทำงานยึดวิสัยทัศน์กระทรวง MOPH เป็นแนวทางการดำเนินงาน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ยอมรับความหลากหลาย ทำงานอย่างเสียสละ

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร สธ.ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คน ดูแลสุขภาพประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คนกระจายทำงานในพื้นที่ ฝากทุกคนทำงานยึดวิสัยทัศน์กระทรวง MOPH เป็นแนวทางการดำเนินงาน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ยอมรับความหลากหลาย ทำงานอย่างเสียสละ


วันนี้ (16 พฤษภาคม 2561) ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายแก่แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 จำนวน 3,020 คน ประกอบด้วย แพทย์ 2,070 คน ทันตแพทย์ 600 คน และเภสัชกร 350 คน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชน


ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี กระทรวงสาธารณสุขจึงได้พัฒนาคุณภาพระบบบริการ เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงบริการ ลดแออัด ลดการรอคอย ซึ่งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่จบใหม่ ถือเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับเกียรติไปดูแลประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจในพื้นที่ห่างไกล และต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ จึงขอให้ทุกคนยึดหลักตามวิสัยทัศน์กระทรวง MOPH เป็นแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย M : Mastery เป็นนายตนเอง ชนะใจตนเองรับผิดชอบในวิชาชีพ เป็นผู้นำด้านสุขภาพที่ดี O : Originality สรรค์สร้างสิ่งใหม่ ใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน P : People centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดปัญหาการถูกฟ้องร้อง H: Humility ปฏิบัติตัวอ่อนน้อม ถ่อมตน นอกจากนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงาน และทำงานงานอย่างเสียสละ จะสามารถทำงานร่วมกันได้กับทุกสถาบัน ทุกวิชาชีพอย่างมีความสุข โดยผู้บริหารทุกระดับพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดีเพราะเป็นครอบครัวเดียวกัน


นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในภาพรวมของประเทศร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในอนาคตที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ และการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเน้นการรับนักเรียนจากพื้นที่ เพื่อให้กลับไปทำงานในภูมิลำเนามากยิ่งขึ้น ทั้งโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) เพื่อให้เพียงพอ ประชาชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ การปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัช ของกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชจากรุ่นพี่ เกิดสัมพันธภาพ และเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข ปี 2559 มีแพทย์ทำงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 17,673 คน ทันตแพทย์ มี 4,956 คน เภสัชกร 8,943 คน


**********************
16 พฤษภาคม 2561
Advertisement

17/05/2018 102 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,106,784
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
895,854
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
659,111
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
525,527
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
455,227
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
438,295
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
426,431
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
408,474
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
399,587
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
257,056
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
กรุงไทยลุยติด QR Code รถตุ๊กตุ๊ก ทั่วอยุธยา...
83
งานทุเรียนศรีสะเกษ 2561
587
กสร. ขานรับนโยบายรัฐ ยกเลิกรับสำเนาบัตรปชช. 100%...
164
ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด เกษตรมั่นคง 2”...
316
โฆษก สธ.เตือนหน้าฝนเด็กเล็ก–ผู้สูงอายุ เสี่ยงปอดบวม แนะดูแลสุขภาพให้แข...
203
บตท. แนะคนไทยเลือกดอกเบี้ยบ้านคงที่ระยะยาว ลดความเสี่ยงช่วงดอกเบี้ยขาข...
228
กรุงไทยให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกู้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน...
160
ธอส. ให้บริการลูกค้าในงาน “Thailand Smart Money ขอนแก่น ครั้งที่ 6”...
172
กยศ. ร่วมกับกรุงไทยรับชำระหนี้ กยศ.และ กรอ. ผ่าน QR Code ฟรีค่าธรรมเนี...
209
รัฐบาลเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ปักหมุดสถานที่ราชการ กว่า 60,000 จุด ทั...
250
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน...
95
สธ.พบกระทรวงการคลัง หารือระเบียบการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง จากเงินนอกงบ...
118

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา