สธ.ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คน ดูแลสุขภาพประชาชน

 
กระทรวงสาธารณสุข ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คนกระจายทำงานในพื้นที่ ฝากทุกคนทำงานยึดวิสัยทัศน์กระทรวง MOPH เป็นแนวทางการดำเนินงาน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ยอมรับความหลากหลาย ทำงานอย่างเสียสละ

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร สธ.ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คน ดูแลสุขภาพประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คนกระจายทำงานในพื้นที่ ฝากทุกคนทำงานยึดวิสัยทัศน์กระทรวง MOPH เป็นแนวทางการดำเนินงาน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ยอมรับความหลากหลาย ทำงานอย่างเสียสละ


วันนี้ (16 พฤษภาคม 2561) ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายแก่แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 จำนวน 3,020 คน ประกอบด้วย แพทย์ 2,070 คน ทันตแพทย์ 600 คน และเภสัชกร 350 คน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชน


ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี กระทรวงสาธารณสุขจึงได้พัฒนาคุณภาพระบบบริการ เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงบริการ ลดแออัด ลดการรอคอย ซึ่งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่จบใหม่ ถือเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับเกียรติไปดูแลประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจในพื้นที่ห่างไกล และต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ จึงขอให้ทุกคนยึดหลักตามวิสัยทัศน์กระทรวง MOPH เป็นแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย M : Mastery เป็นนายตนเอง ชนะใจตนเองรับผิดชอบในวิชาชีพ เป็นผู้นำด้านสุขภาพที่ดี O : Originality สรรค์สร้างสิ่งใหม่ ใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน P : People centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดปัญหาการถูกฟ้องร้อง H: Humility ปฏิบัติตัวอ่อนน้อม ถ่อมตน นอกจากนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงาน และทำงานงานอย่างเสียสละ จะสามารถทำงานร่วมกันได้กับทุกสถาบัน ทุกวิชาชีพอย่างมีความสุข โดยผู้บริหารทุกระดับพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดีเพราะเป็นครอบครัวเดียวกัน


นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในภาพรวมของประเทศร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในอนาคตที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ และการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเน้นการรับนักเรียนจากพื้นที่ เพื่อให้กลับไปทำงานในภูมิลำเนามากยิ่งขึ้น ทั้งโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) เพื่อให้เพียงพอ ประชาชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ การปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัช ของกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชจากรุ่นพี่ เกิดสัมพันธภาพ และเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข ปี 2559 มีแพทย์ทำงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 17,673 คน ทันตแพทย์ มี 4,956 คน เภสัชกร 8,943 คน


**********************
16 พฤษภาคม 2561
Advertisement

17/05/2018 138 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,113,079
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
904,101
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
676,869
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
531,654
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
496,094
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
451,400
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
436,099
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
420,860
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
402,614
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
265,415
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
ผู้สูงวัยรายได้น้อยเฮ! รับเงินเพิ่มเติมเพื่อการยังชีพอย่างเหมาะสม...
206
ข่าวดี! เพิ่มสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา 30 บา...
207
บริษัท ขนส่ง จำกัด ชวนคุณแม่ร่วมส่งนมแม่แช่แข็งฟรี ผ่านโครงการ “บขส. ส...
170
บัญชีกลางแจงเกณฑ์การเบิกจ่ายยารักษามะเร็ง...
137
ไอแบงก์ เอาใจคนอยากมีบ้าน ซื้อบ้านใหม่ได้รีบัตรฯ...
100
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
ผู้สูงวัยรายได้น้อยเฮ! รับเงินเพิ่มเติมเพื่อการยังชีพอย่างเหมาะสม...

206
ข่าวดี! เพิ่มสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา 30 บา...

207
บริษัท ขนส่ง จำกัด ชวนคุณแม่ร่วมส่งนมแม่แช่แข็งฟรี ผ่านโครงการ “บขส. ส...

170
ไอแบงก์ เอาใจคนอยากมีบ้าน ซื้อบ้านใหม่ได้รีบัตรฯ...

100
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล "เรียนอาชีวะ มีงานทำ!"...

35
มท.2 เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ซื่อส...

47
กสร.อนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ แก้หนี้นอกระบบ...

148
มติคณะรัฐมนตรี 31 ส.ค. 2561 มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษ...

199
ออมสิน เชิญชวนช่วยเพื่อนบ้านชาวลาวที่ประสบภัยเขื่อนทรุด-น้ำไหลบ่าท่วม ...

203
“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่นครพนม มุ่งพัฒนาระบบ ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน พร้อมสร้...

79
ออมสิน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อช่วยเหลือครู...

257
สรุป พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การป...

176

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา