“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่นครพนม มุ่งพัฒนาระบบ ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน พร้อมสร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ประกันสังคม

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม” ณ ห้องประชุมโรงแรมบลูโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม” ณ ห้องประชุมโรงแรมบลูโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการและปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดี รวมถึงได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกันสังคม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมในครั้งนี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม ที่ปรึกษาทางการแพทย์ ผู้แทนคณะกรรมการประกันสังคม และสื่อมวลชน มาเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการจัดให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางมาพัฒนาระบบงานประกันสังคมให้มีความเหมาะสม และดำเนินไปในทิศทางเดียวกันตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล จะทำให้โครงการนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

“ขอให้ตระหนักว่าการให้บริการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนจะต้องเข้าถึงผู้ประกันตนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่เองจะต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ที่ถูกต้อง ด้วยการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือ ร่วมใจ ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันสังคมให้เข้าถึงผู้ประกันตนในพื้นที่ได้อย่าง” พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายสุด

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ทุพพลภาพที่ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสิทธิกองทุนประกันสังคมจำนวน 2 คน ได้แก่ นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนเมธี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 305 ซอยสุชาวดี ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งได้ใช้สิทธิจากกองทุนประกันสังคม คือ

1) เข้ารับการการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ตั้งแต่ปี 2545 – 18 ธันวาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2) ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 174,862.49 บาท

3) ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 7,500 บาทตลอดชีวิต (รับไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – ปัจจุบัน เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท) และนายยงยุทธ ลำพอง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 115/3 หมู่ 5 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งใช้สิทธิจากกองทุนประกันสังคม คือ 1) เข้ารับการักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560 – 8 มีนาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2) ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัว จำนวน 8,000 บาท 3) ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 178,264.37 บาท

และ 4) ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต (รับไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 – ปัจจุบัน เป็นจำนวนเงิน 28,500 บาท) ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการประกันสังคมต่อไป

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

------------------------------------
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/20 กรกฎาคม 2561
Advertisement

21/07/2018 74 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,112,693
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
903,670
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
675,719
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
531,421
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
494,437
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
450,755
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
435,555
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
420,201
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
402,446
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
264,810
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 20-26 ส.ค. 2561...
117
สัญญาณที่กำลังบอกว่า “เบรค” รถของคุณกำลังมีปัญหา...
27
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้ส...
44
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคล...
138
รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมพร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...
95
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล "เรียนอาชีวะ มีงานทำ!"...

19
มท.2 เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ซื่อส...

43
กสร.อนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ แก้หนี้นอกระบบ...

134
มติคณะรัฐมนตรี 31 ส.ค. 2561 มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษ...

189
ออมสิน เชิญชวนช่วยเพื่อนบ้านชาวลาวที่ประสบภัยเขื่อนทรุด-น้ำไหลบ่าท่วม ...

196
“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่นครพนม มุ่งพัฒนาระบบ ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน พร้อมสร้...

75
ออมสิน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อช่วยเหลือครู...

250
สรุป พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การป...

170
รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 - วันอาสาฬหบูชาและเข้า...

94
นายกฯ แสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและครอบครัว 3 เหตุการณ์ สั่งกองทัพดูแ...

239
ร้านค้ารายย่อยแห่สมัครเข้าร่วมโครงการใช้มือถือรับชำระเงินจากผู้ถือบัตร...

233
คลังออกกฎยกเว้นภาษีฝากครรภ์-คลอดบุตร จูงใจคนไทยมีลูกมากขึ้น...

202

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา