กรมบัญชีกลางทำความเข้าใจการจ่ายเงิน ช.ค.บ

 
กรมบัญชีกลางชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและเรียกคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ได้รับเกินสิทธิหรือโดยไม่มีสิทธิ ย้ำให้ส่วนราชการช่วยตรวจสอบเพื่อลดปัญหาการร้องเรียนและฟ้องร้องต่อศาล

กรมบัญชีกลางทำความเข้าใจการจ่ายเงิน ช.ค.บ


นางญาณี แสงศรีจันทร์ โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยหวัด บำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษ หากเข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงาน หรือกลับเข้าทำงานในส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น จะไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เนื่องจากเงิน ช.ค.บ. เป็นเงินช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เมื่อผู้รับเงินเบี้ยหวัด บำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษ กลับเข้ารับราชการจะทำให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพในขณะนั้น ดังนั้น กรณีดังกล่าวหากยังได้รับเงิน ช.ค.บ. ย่อมไม่สอดคล้อง กับเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นการได้รับเงินซ้ำซ้อน กรณีที่กรมบัญชีกลางตรวจสอบพบข้อมูลการได้รับเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิดังกล่าว เนื่องจากมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการดำเนินการตรวจสอบ

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าวจึงต้องงดจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเรียกคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ ทำให้ผู้ที่ถูกงดจ่ายและเรียกเงินคืนมีการร้องเรียนและฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ทั้งนี้ ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาที่มีข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันในหลายคดีว่า การงดจ่ายเงินและการเรียกเงินที่รับไปโดยไม่มีสิทธิคืนคลัง กรมบัญชีกลางสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่าง กรณี นาย ก. ผู้ได้รับเบี้ยหวัด กลับเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเดือนจากทางราชการแล้วยังคงรับเบี้ยหวัดต่อไป ต่อมาได้ย้ายประเภทเป็นรับบำนาญปกติเหตุทดแทน บำเหน็จดำรงชีพ และ เงิน ช.ค.บ. เมื่อตรวจพบกรณีดังกล่าว จึงต้องงดเบิกบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพ และเงิน ช.ค.บ. พร้อมทั้งเรียกเงินที่ นาย ก. ได้รับไปตั้งแต่วันที่กลับเข้ารับราชการส่งคืนคลังตามคำพิพากษาของศาลปกครอง เป็นต้น

เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนและการฟ้องร้องคดีซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอความร่วมมือส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการที่บรรจุใหม่ว่าเป็นผู้รับหรือมีสิทธิรับเงินเบี้ยหวัด บำนาญและเงิน ช.ค.บ. จากทางราชการอยู่ก่อนหรือไม่ และสำหรับข้าราชการที่ได้รับเงินเบี้ยหวัด บำนาญและเงิน ช.ค.บ. จากทางราชการอยู่ ขอให้แจ้งส่วนราชการต้นสังกัดที่รับเงินและส่วนราชการที่กลับเข้ารับราชการให้รับทราบถึงการรับเงินประเภทดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาและงดเบิกจ่ายเงินที่ไม่มีสิทธิได้รับได้ในทันที
Advertisement

23/08/2018 295 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,118,441
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
910,151
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
698,383
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
534,110
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
519,566
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
461,202
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
442,421
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
430,227
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
404,853
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
273,203
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 ก.ย.2561...
155
แก้หนี้นอกระบบ ความหวังของคนเป็นหนี้...
209
กรมบัญชีกลาง แจง ขรก.เรียกบำนาญเพิ่ม เกินที่รัฐค้ำประกัน...
403
กรมการจัดหางานชี้แจง ข้อกล่าวหาการทุจริตเงินคนพิการ...
108
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกำลังกายไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล...
111
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกำลังกายไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล...

111
กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม...

182
สธ. เตรียมเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เป็นทางเลือกในการรับบริ...

87
มหาดไทย ติวเข้มข้าราชการรุ่นใหม่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงตนเป...

147
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคล...

320
กรมบัญชีกลางทำความเข้าใจการจ่ายเงิน ช.ค.บ...

296
บัญชีกลางแจงเกณฑ์การเบิกจ่ายยารักษามะเร็ง...

290
กรมบัญชีกลางเตรียมขยายสิทธิเบิกค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์เพิ่ม 5...

207
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้ส...

216
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคล...

393
รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมพร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูรูปแบบ...

199
การกำหนดกรอบอัตรากำลังราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นท...

220

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา