พม.จัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

 
พม. จัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

พม.จัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

วันนี้ (13 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. ที่ Hall 4 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศ พร้อมทั้ง การจัดแสดงนิทรรศการประเด็นความรุนแรงและวิชาการของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในทุกรูปแบบ เพื่อลดความรุนแรงในสังคม และการประกวดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรี


พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้สังคมมีความมั่นคง ดังนั้น จำเป็นต้องสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจะต้องได้รับสิทธิ โอกาสและการคุ้มครองอย่างเสมอภาค ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในสังคม ทั้งนี้ ปัญหาความรุนแรงในสังคมมักเริ่มต้นจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว แล้วขยายออกไปสู่ชุมชนและสังคม โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การว่างงาน ความยากจน ปัญหาเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด และนำมาซึ่งความรุนแรง แต่ถ้าหากบุคคลในครอบครัวมีอาชีพที่มั่นคง จะสามารถลดปัญหาความรุนแรงสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (Zero Violence) ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” เป็นการเชื่อมงานด้านอาชีพสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ด้วยการสร้างอาชีพ สร้างโอกาสและรายได้ที่มั่นคงให้แก่สตรีและครอบครัว


พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า การจัดงานมหกรรมตลาดนัดฯ ครั้งนี้ เป็นการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศที่ได้รับการส่งเสริม ฝึกสอน และพัฒนาฝีมือจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มาจัดจำหน่ายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการผลิต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกในครอบครัวร่วมกันทำ ก่อให้เกิดรายได้ สร้างอาชีพให้มั่นคง สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ โดยทางศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างทักษะอาชีพ เช่น การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดและตกแต่งทรงผม การนวดแผนไทย การโรงแรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งอาหาร เสื้อผ้า กระเป๋า และของใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสรรค์สร้างเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าที่คนส่วนใหญ่สามารถจับจ่ายได้ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมต่อยอดให้สตรีได้รวมกลุ่มเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตนเองอีกด้วย โดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย บูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรี จาก 76 จังหวัด จำนวน 200 ร้านค้า บูธร่วมบริการสนับสนุนงานอาชีพ จำนวน 20 บูธ และนิทรรศการยุติความรุนแรง จำนวน 25 บูธ อาทิ พลังเครือข่ายเลิกเหล้ายุติความรุนแรง พลังสุภาพบุรุษหยุดความรุนแรง พลังเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐหยุดความรุนแรง พลังครอบครัวหยุดความรุนแรง พลังเศรษฐกิจและอาชีพหยุดความรุนแรง พลัง NEW GEN หยุดความรุนแรง เป็นต้น อีกทั้งยังมีเวทีการเสวนาเรื่อง “มิติการทำงานของพื้นที่
เพื่อการส่งเสริมสัมพันธภาพ ลดความรุนแรงในครอบครัว” การเล่านิทานเรื่อง “มะปรางหวานกับบ้านบินได้” และพบกับ 2 บุคคลผู้มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณศัลยา ผู้เขียนบทฯ และคุณจรรยา ธนาสว่างกุล นักแสดงจากละครบุพเพสันนิวาส จากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการทำงานของ สค. รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ศิลปินดารานักแสดง


“ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจร่วมงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง โดยสามารถเลือกชม และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากกลุ่มสตรีและครอบครัว ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้แก่คนในสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย
Advertisement

13/09/2018 159 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,118,441
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
910,151
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
698,383
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
534,111
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
519,566
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
461,202
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
442,421
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
430,227
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
404,853
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
273,204
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 ก.ย.2561...
155
แก้หนี้นอกระบบ ความหวังของคนเป็นหนี้...
209
กรมบัญชีกลาง แจง ขรก.เรียกบำนาญเพิ่ม เกินที่รัฐค้ำประกัน...
403
กรมการจัดหางานชี้แจง ข้อกล่าวหาการทุจริตเงินคนพิการ...
108
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกำลังกายไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล...
111
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
แก้หนี้นอกระบบ ความหวังของคนเป็นหนี้...

209
กรมบัญชีกลาง แจง ขรก.เรียกบำนาญเพิ่ม เกินที่รัฐค้ำประกัน...

403
กรมการจัดหางานชี้แจง ข้อกล่าวหาการทุจริตเงินคนพิการ...

108
มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อ...

128
ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษต...

221
รัฐบาลมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่า เพิ่มพื้นที่ป่า 26 ล้านไร...

166
พม.จัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด...

160
กอช. จับมือ กฟภ. ขยายฐานสมาชิก มุ่งเป้าพนักงานลูกจ้างมีเงินบำนาญเพื่ออ...

191
ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .......

162
สธ.เผยรัฐบาลทุ่มงบกว่า 373 ล้านบาท ให้รพ.สต.ทั่วประเทศสร้างชุมชนปลอดขย...

166
สธ.เตือนผู้เลี้ยงแมว ระวังติดกลากแมว...

102
รัฐบาลยืนยันไม่นำยางค้างสต๊อกเก่าออกขาย หวั่นซ้ำเติมราคาต่ำลงอีก พร้อม...

156

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา