ด่วน! ปค.สั่งผู้ว่า 76 จังหวัด แจง “กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” ลุกฮือ ค้านแนวคิด สปท.อยู่ในวาระ 5 ปี

 
ปค.สั่งผู้ว่า 76 จังหวัด แจง “กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” ลุกฮือ ค้านแนวคิด สปท.อยู่ในวาระ 5 ปี

ด่วน! ปค. สั่งผู้ว่า 76 จังหวัด ชี้แจง “กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน” ย้ำเป็นแค่ข้อเสนอ กมธ. แก้วาระผู้นำท้องถิ่น 5 ปี หวั่นลุกฮือทั่วประเทศวันประชุม สปท. 10 เม.ย. นี้ ย้ำ ปค. ยื่นความเห็น กมธ. แล้ว ยันให้กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน มีวาระดำรงตำแหน่ง 60 ปี ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกกำนันโดยตรง ระบุ การเคลื่อนไหวต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก
วันนี้ (7 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่า สมาคมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย โดย นายยงยศ แก้วเขียว นายก ได้นำตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านยื่นหนังสือถึง ร.อ.ทินพันธุ์ นาคาตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อคัดค้านข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สปท. ที่เสนอเปลี่ยนแปลงวาระดำรงตำแหน่ง กำนัน เหลือคราวละ 5 ปี โดยให้ประชาชนเลือกตรงจากผู้ใหญ่บ้านที่ดำรงตำแหน่งในตำบลนั้นๆ และสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่จำกัดวาระ

โดยสมาคมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงวาระดำรงตำแหน่งของกำนันเหลือวาระละ 5 ปี ไม่ส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ หากต้องมีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ อาจนำไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวก จนเกดความแตกแยกในระดับหมู่บ้านได้ เพราะการทำงานของกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ควรมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกข้าง ซึ่งการทไงานของกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือเป็นผู้มีอิทธิพลแต่อย่างใด

ล่าสุด มีรายงานว่า ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) วันที่ 10 เม.ย. นี้ จะมีวาระการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457

ปค.มอบ ผู้ว่าฯทั่วประเทศ ชี้แจง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หวั่นลุกฮือ 10 เม.ย. วันประชุม สปท.

มีรายงานว่า กรมการปกครอง โดย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง “ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ถึงกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน” มีใจความว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับรายงานของ กมธ. ด้านการเมือง เรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2557 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่..) พ.ศ..... โดยมีการเรียกร้องให้กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ทุกจังหวัด ดำเนินการยื่นคัดค้านรายงานดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในวันที่ 10 เม.ย. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ข้อความสื่อออนไลน์ยังระบุให้กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ของจังหวัดในเขตปริมณฑลดำเนินการคัดค้านในส่วนกลาง กรมการปกครองเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการรับรู้ให้แก้กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงายดังกล่าว

ย้ำเป็นเพียงข้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ. ปกครองท้องที่ ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน

“กรมการปกครอง จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงทำความเข้าใจกับกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ที่อาจจะมีการยื่นหนังสื่อคัดค้านในวันที่ 10 เม.ย. 60 ว่า รายงานดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอเพื่อให้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ปกครองท้องที่ ซึ่งยังต้องผ่านกระบวนการเสนอเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายในอีกหลายขั้นตอน โดยการดำเนินการของกรมการปกครองที่ผ่านมานั้น ได้มีหนังสือถึงประธาน กมธ.ด้านการเมืองเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2559 เพื่อยืนยันความเห็นของกรมการปกครองที่เห็นควรให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีวาระดำรงตำแหน่ง 60 ปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกกำนันโดยตรง

“ขอให้กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยอย่างเคร่งครัด หากมีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ ให้เสนอผ่านมีบังคับบัญชาโดยตรง และความเห็นนั้นจะต้องไม่ก่อความเสียหายแก่บุคคลใด และไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือสร้างความสับสนแก่ประชาชน และไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ” หนังสือฯ ระบุอ่านต่อ http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000035725ำ
Advertisement

10/04/2017 1,392 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,106,171
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
895,120
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
657,499
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
525,129
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
453,288
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
436,910
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
425,558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
407,239
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
399,259
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
256,418
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
ครม.รับทราบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2561 เป็นต้นไป...
1,132
กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560...
507
เปิดรับเหรียญที่ระลึกงานพระราชพิธีฯ 29 ม.ค.นี้วันแรก...
702
ค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2561
1,291
เลขาธิการ คปภ. เผยช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 2561 ประกันภัยจ่ายแล้วค่าสิน...
490
กรมการขนส่งทางบกมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ร่วมกับภาคเอกชนกว่า 2,300 แ...
587
นายกรัฐมนตรีอวยพรปีใหม่ ขอให้ปีหน้าเป็นปีแห่งความสำเร็จ ขอให้ทุกคนมีคว...
371
กรมควบคุมโรคยืนยันบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพ เป็นการเสพติดนิโคตินเช...
442
ขยายเวลาชม พระเมรุมาศ ถึง 31 ธ.ค. 2560...
660
มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 ช๊อปช่วยชาติ 2560...
958
ปีใหม่ 2561 หยุดยาว 4 วัน วันที่ 30 ธ.ค. 2560 – วันที่ 2 ม.ค. 2561...
1,153
พร้อมเปิดนิทรรศการพระเมรุมาศฯ ให้ประชาชนเข้าชม ตั้งแต่ 2 – 30 พฤศจิกาย...
799

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา