กระทรวงเกษตรฯ สรุปการพยากรณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว นาปี 2560/61

Advertisement

 
กระทรวงเกษตรฯ สรุปการพยากรณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว นาปี 2560/61 จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจเนื้อที่เพาะปลูกข้าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการพยากรณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวนาปี 2560/61 รอบที่ 1 ว่า สถานการณ์ผลผลิตข้าวในช่วง 2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผลผลิตข้าวออกมาปริมาณมาก ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประชุมเพื่อสรุปผลการสำรวจและประมาณการณ์ตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่ตรงกันอย่างไรก็ตามจากกระแสข่าวของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่ระบุว่า ข้าวหอมมะลิปีนี้จะมีมากถึง 9 ล้านตันนั้น เป็นเพียงตัวเลขจากการประเมินล่วงหน้า ยังไม่ชัดเจน ซึ่งขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่าตัวเลขแตกต่างกันมาก


ทั้งนี้จากการประเมินระหว่างเป้าหมายข้าวครบวงจร กับคู่มือพยากรณ์ของข้าวหอมมะลิ พบว่า เป้าหมายข้าวครบวงจร 8.07 ล้านตัน ส่วน การพยากรณ์ในเดือน พ.ย. 7.16 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายข้าวครบวงจร9 แสนตัน (11.28%) เนื่องจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้มีปริมาณข้าวลดลง สำหรับข้าวเหนียว พบว่า เป้าหมายข้าวครบวงจร 5.87 ล้านตัน ส่วน การพยากรณ์ในเดือน พ.ย. 8.73 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายข้าวครบวงจร1.4 แสนตัน (2.39%)นอกจากนี้ข้าวหอมจังหวัด ข้าวหอมปทุม และข้าวจ้าว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ตรงกันกับทุกหน่วยงานที่ลงตรวจสอบคาดว่าจะทำให้ราคาข้าวดีขึ้นที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่ได้จากการประเมินเท่านั้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อราคา

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวิธีการประเมินได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ เตรียมการ โดยขอความร่วมมือจากซิงเกิ้ลคอมมานด์ทุกจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันลงพื้นที่ประเมินข้าว 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสศก. ได้ประชุมเตรียมความพร้อมกับกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ในการกำหนดแนวทางและประมาณการพื้นที่ข้อมูลตัวเลขในเบื้องต้น ซึ่งข้อมูลพยากรณ์ของสศก. และข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถแบ่งเนื้อที่เก็บเกี่ยวได้เป็น 2 กรณี คือ 1) ความแตกต่าง น้อยกว่า ร้อยละ 5 จำนวน 12 จังหวัด คือ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ หนองคาย กาฬสินธุ์(ข้าวหอมมะลิจากเดิมพยากรณ์ไว้เดือน ก.ย. 19,964,360ไร่ ล่าสุด 20,172,133 ไร่ / ข้าวเหนียวจากเดิมพยากรณ์ไว้เดือน ก.ย. 12,414,992 ไร่ ล่าสุด 11,975,872 ไร่)และ 2) ความแตกต่าง มากกว่าเท่ากับ ร้อยละ 5จำนวน 8 จังหวัดคือ หนองบัวลำภูบุรีรัมย์บึงกาฬ สุรินทร์ ขอนแก่นนครราชสีมาอำนาจเจริญ เลย


จากการตรวจสอบผลผลิตต่อไร่ ข้าวนาปี ปี 2560/61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการเก็บข้อมูลทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน และพื้นที่นาลุ่ม นาดอน โดยทั้งสองพื้นที่มีพื้นที่ผลผลิตแตกต่างกัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดในการดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกมากขึ้น ทั้งในเรื่องของรายการที่จัดเก็บข้อมูล รวมถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว ฤดูนาปี ปี 2560/61 โดยข้าวหอมมะลิมีผลการพยากรณ์เนื้อที่เก็บเกี่ยวในเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น 20.8 ล้านไร่ ผลผลิต 7.15 ล้านตันแบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา)สำหรับผลการพยากรณ์ข้าวเหนียวทั้งประเทศมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวในเดือน พ.ย. รวมทั้งสิ้น 14.68 ล้านไร่ ผลผลิต รวมทั้งสิ้น 5.72 ล้านตัน

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการพยากรณ์ของ สศก. พบว่ามีตัวเลขใกล้เคียงกับแผนข้าวครบวงจร แต่เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาน้ำท่วม จึงทำให้มีผลผลิตลดลงมาจากที่พยากรณ์ไว้
กลุ่มโฆษกและวิเคราะห์ข่าว กองเกษตรสารนิเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร 02-2810859 แฟกซ์ 02-2822871
[email protected] www.moac.go.th www.facebook.com/kasetthai
Advertisement

06/11/2017 922 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,126,726
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
917,030
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
725,042
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
548,865
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
539,157
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
476,527
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
451,271
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
446,408
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
408,040
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
284,415
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
ซื้อรถไม่ทำประกันภัยได้ หรือไม่ และควรเลือกทำประกันภัยแบบไหนดี...
21
สธ. ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตั้ง “ศูนย์พึ่งได้” ในสถานพยาบาลท...
16
ดวงกับดาวประจำวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2561...
33
สธ.รอความเห็นชอบกระทรวงการคลังเรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็น...
50
“บิ๊กอู๋”จัดให้ลูกจ้างราชการ 1 ล้านคน เฮ! สิทธิกองทุนเงินทดแทนคุ้มครอง...
140
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
สธ. ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตั้ง “ศูนย์พึ่งได้” ในสถานพยาบาลท...

16
ผลงานในรอบ 1 ปี กับการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...

61
อันดับความยาก-ง่ายในการชำระภาษีไทยปี 62 ปรับดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 5...

45
กรุงไทยแนะมนุษย์เงินเดือนชาว Millennials เร่งปรับตัวรับ Automation...

85
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั...

64
นายกรัฐมนตรีเผยรถไฟทางคู่เส้นทางเชียงรายเริ่มก่อสร้างปี 63 แล้วเสร็จภา...

49
สธ. กำหนดนโยบายปี 2562 เน้น 5 เรื่องสำคัญ เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้...

60
ธ.ก.ส. ครบรอบ 52 ปี ชูยุทธศาสตร์เกษตรยั่งยืน พัฒนาเกษตรกร ชุมชน สังคมแ...

64
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ประดิษฐ์ ฝาครอบตา (Eye Shield) ป้องกันลม ฝุ่นละออง ...

51
ปลัดสธ. มอบนโยบายบูรณาการระบบบริการปฐมภูมิ รพ.สต. – คลินิกหมอครอบครัว ...

52
คปภ. ย้ำเป้าหมาย! อยากเห็นผู้ใช้รถร้อยละ100 ทำประกันภัย พ.ร.บ. เดินหน้...

52
รัฐบาลได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรร...

201

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณเคยอ่าน
กระทรวงเกษตรฯ สรุปการพยากรณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว นาปี 2560/...

923

สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา