สธ.ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คน ดูแลสุขภาพประชาชน

Advertisement

 
กระทรวงสาธารณสุข ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คนกระจายทำงานในพื้นที่ ฝากทุกคนทำงานยึดวิสัยทัศน์กระทรวง MOPH เป็นแนวทางการดำเนินงาน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ยอมรับความหลากหลาย ทำงานอย่างเสียสละ

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร สธ.ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คน ดูแลสุขภาพประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คนกระจายทำงานในพื้นที่ ฝากทุกคนทำงานยึดวิสัยทัศน์กระทรวง MOPH เป็นแนวทางการดำเนินงาน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ยอมรับความหลากหลาย ทำงานอย่างเสียสละ


วันนี้ (16 พฤษภาคม 2561) ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายแก่แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 จำนวน 3,020 คน ประกอบด้วย แพทย์ 2,070 คน ทันตแพทย์ 600 คน และเภสัชกร 350 คน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชน


ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี กระทรวงสาธารณสุขจึงได้พัฒนาคุณภาพระบบบริการ เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงบริการ ลดแออัด ลดการรอคอย ซึ่งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่จบใหม่ ถือเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับเกียรติไปดูแลประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจในพื้นที่ห่างไกล และต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ จึงขอให้ทุกคนยึดหลักตามวิสัยทัศน์กระทรวง MOPH เป็นแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย M : Mastery เป็นนายตนเอง ชนะใจตนเองรับผิดชอบในวิชาชีพ เป็นผู้นำด้านสุขภาพที่ดี O : Originality สรรค์สร้างสิ่งใหม่ ใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน P : People centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดปัญหาการถูกฟ้องร้อง H: Humility ปฏิบัติตัวอ่อนน้อม ถ่อมตน นอกจากนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงาน และทำงานงานอย่างเสียสละ จะสามารถทำงานร่วมกันได้กับทุกสถาบัน ทุกวิชาชีพอย่างมีความสุข โดยผู้บริหารทุกระดับพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดีเพราะเป็นครอบครัวเดียวกัน


นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในภาพรวมของประเทศร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในอนาคตที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ และการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเน้นการรับนักเรียนจากพื้นที่ เพื่อให้กลับไปทำงานในภูมิลำเนามากยิ่งขึ้น ทั้งโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) เพื่อให้เพียงพอ ประชาชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ การปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัช ของกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชจากรุ่นพี่ เกิดสัมพันธภาพ และเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข ปี 2559 มีแพทย์ทำงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 17,673 คน ทันตแพทย์ มี 4,956 คน เภสัชกร 8,943 คน


**********************
16 พฤษภาคม 2561
Advertisement

17/05/2018 200 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,123,033
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
914,398
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
714,186
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
536,454
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
531,618
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
469,942
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
447,004
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
439,024
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
406,593
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
279,558
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...
92
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...
81
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...
61
รัฐบาลยืนยัน โครงการบัตรทองปัจจุบันไม่ได้แยกคนรวยออกจากคนจน แต่เป็นการ...
90
สธ.แนะประชาชนดูแลร่างกายให้อบอุ่นขณะเที่ยวรับลมหนาว...
97
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...

92
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...

81
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...

61
รัฐบาลยืนยัน โครงการบัตรทองปัจจุบันไม่ได้แยกคนรวยออกจากคนจน แต่เป็นการ...

90
พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับ...

151
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต...

130
สธ.แนะประชาชน อิ่มบุญ-สุขภาพดีในเทศกาลกินเจ 2561...

137
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .......

134
รัฐบาลปฏิเสธข่าว หยุดโอนเงินเข้าบัญชีหากผู้สูงอายุไม่ไปรายงานตัว พร้อม...

328
ธ.ออมสิน จัดโปรโมชั่นแรงในงาน Money Expo Udonthani 2018 ชูสินเชื่อที่อ...

248
ติงรัฐบาลอย่า 2 มาตรฐาน เก็บภาษีเหล้าเติมเงินบัตรทองด้วย ไม่ใช่เก็บเฉพ...

256
ลูกจ้างแพทย์แผนไทยดีเดย์ 8 ต.ค.นี้ บุกทำเนียบร้องบรรจุเข้ารับราชการ...

267

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา