“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่นครพนม มุ่งพัฒนาระบบ ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน พร้อมสร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ประกันสังคม

Advertisement

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม” ณ ห้องประชุมโรงแรมบลูโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม” ณ ห้องประชุมโรงแรมบลูโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการและปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดี รวมถึงได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกันสังคม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมในครั้งนี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม ที่ปรึกษาทางการแพทย์ ผู้แทนคณะกรรมการประกันสังคม และสื่อมวลชน มาเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการจัดให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางมาพัฒนาระบบงานประกันสังคมให้มีความเหมาะสม และดำเนินไปในทิศทางเดียวกันตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล จะทำให้โครงการนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

“ขอให้ตระหนักว่าการให้บริการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนจะต้องเข้าถึงผู้ประกันตนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่เองจะต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ที่ถูกต้อง ด้วยการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือ ร่วมใจ ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันสังคมให้เข้าถึงผู้ประกันตนในพื้นที่ได้อย่าง” พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายสุด

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ทุพพลภาพที่ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสิทธิกองทุนประกันสังคมจำนวน 2 คน ได้แก่ นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนเมธี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 305 ซอยสุชาวดี ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งได้ใช้สิทธิจากกองทุนประกันสังคม คือ

1) เข้ารับการการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ตั้งแต่ปี 2545 – 18 ธันวาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2) ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 174,862.49 บาท

3) ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 7,500 บาทตลอดชีวิต (รับไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – ปัจจุบัน เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท) และนายยงยุทธ ลำพอง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 115/3 หมู่ 5 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งใช้สิทธิจากกองทุนประกันสังคม คือ 1) เข้ารับการักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560 – 8 มีนาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2) ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัว จำนวน 8,000 บาท 3) ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 178,264.37 บาท

และ 4) ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต (รับไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 – ปัจจุบัน เป็นจำนวนเงิน 28,500 บาท) ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการประกันสังคมต่อไป

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

------------------------------------
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/20 กรกฎาคม 2561
Advertisement

21/07/2018 178 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,123,475
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
914,810
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
715,752
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
536,693
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
533,023
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
470,659
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
447,571
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
439,900
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
406,778
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
280,224
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
"บิ๊กอู๋" เตรียมตำแหน่งงานกว่า 1 แสนอัตรารองรับแรงงานไทยลักลอบไปทำงานก...
64
สธ.เร่งซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างบ้านพัก หวังสร้างสุข ขวัญกำลังใจ เจ้าหน้า...
86
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...
115
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...
95
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...
67
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
"บิ๊กอู๋" เตรียมตำแหน่งงานกว่า 1 แสนอัตรารองรับแรงงานไทยลักลอบไปทำงานก...

64
สธ.เร่งซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างบ้านพัก หวังสร้างสุข ขวัญกำลังใจ เจ้าหน้า...

86
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...

115
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...

95
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...

67
รัฐบาลยืนยัน โครงการบัตรทองปัจจุบันไม่ได้แยกคนรวยออกจากคนจน แต่เป็นการ...

96
พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับ...

160
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต...

145
สธ.แนะประชาชน อิ่มบุญ-สุขภาพดีในเทศกาลกินเจ 2561...

157
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .......

156
รัฐบาลปฏิเสธข่าว หยุดโอนเงินเข้าบัญชีหากผู้สูงอายุไม่ไปรายงานตัว พร้อม...

346
ธ.ออมสิน จัดโปรโมชั่นแรงในงาน Money Expo Udonthani 2018 ชูสินเชื่อที่อ...

266

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา