มหาดไทยร่วมกับ กกต. ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง

1 ต.ค. 2561 เวลา 19:52 | อ่าน 757
Advertisement

 
มหาดไทยร่วมกับ กกต. ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง

ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. ที่ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จัดโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง รวมจำนวน 1,373 คน

ภายหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะนำ อำนวยความสะดวก และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในกรุงเทพมหานครมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการฯ และในระดับอำเภอให้นายอำเภอเป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ถือเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการดำเนินการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้งโดยหน้าที่ตามกฎหมายและที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

นอกจากนี้ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจะร้องขอให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนภารกิจตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักที่จะต้องดำเนินการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานทะเบียนราษฎร์ จะต้องดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลและบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการดำเนินงานได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับกระทรวง มีกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและอำเภอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้อำนวยการเขต จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปด้วยความเป็นกลาง เรียบร้อย โปร่งใส และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งบูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งตามที่ กกต. มอบหมาย และตามอำนาจหน้าที่ และต้องสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยมีคนดีมาปกครองบ้านเมือง
Advertisement

Advertisement

757

Advertisement
 
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,156,355 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
936,225 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
759,478 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
692,576 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
563,500 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
504,822 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
496,201 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
476,165 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
439,183 26 พ.ค. 2560
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
415,926 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับมาใหม่
แนวข้อสอบภาค ก ก.พ. (อิเล็กทรอนิกส์) ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอัง...
23 มิ.ย. 2562 126
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 มิถุนายน 2562...
23 มิ.ย. 2562 69
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 9...
22 มิ.ย. 2562 142
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 1...
22 มิ.ย. 2562 296
สธ.แนะผู้ปกครองแปรงฟันลูกให้สะอาด ป้องกันฟันผุ...
21 มิ.ย. 2562 42
กฎ ก.พ. ให้ข้าราชการอายุครบ 60 ปีทำงานต่อได้ (ฉบับที่ 3)...
21 มิ.ย. 2562 93
สพฐ.เปิดรับสมัคร ศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 2-8 ส.ค.นี้...
20 มิ.ย. 2562 114
ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ผ่านแอพพลิเคช...
17 มิ.ย. 2562 145
ธอส. สนับสนุนโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ราชพัสดุ จัดสินเชื่ออัตร...
17 มิ.ย. 2562 118
นายกฯ พอใจราคาปาล์มปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการรัฐ วอนภาคเอกชนขายน้ำมันปาล...
17 มิ.ย. 2562 92
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ผ่านแอพพลิเคช...
145
ธอส. สนับสนุนโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ราชพัสดุ จัดสินเชื่ออัตร...
117
นายกฯ พอใจราคาปาล์มปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการรัฐ วอนภาคเอกชนขายน้ำมันปาล...
91
หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนค่าซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ปี 2562...
79
กยศ. ออกนโยบายรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน...
86
รัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวลือ เปิดบัญชีแจกเงิน 3 พัน ยืนยันไม่ยกเลิกบัตร...
72
4 หน่วยงานร่วมมือวิจัย กัญชา-กัญชง ให้ได้มาตรฐาน เมดิคัลเกรด...
106
รัฐมนตรีเกษตรฯ เผยผลการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เ...
133
ธพว.ปลื้ม! พันธบัตรรอบแรกขายเกลี้ยง ดีเดย์ 17 มิ.ย. ออกเพิ่ม 5,000 ล. ...
118
รัฐมนตรีเกษตรฯ ฟุ้งแก้หนี้สินเกษตรกรสำเร็จ...
120
ค่าลดหย่อนภาษีปี 2562
182
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี...
347

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
มหาดไทยร่วมกับ กกต. ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง...
758


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา