มหาดไทยร่วมกับ กกต. ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง

1 ต.ค. 2561 เวลา 19:52
Advertisement

 
มหาดไทยร่วมกับ กกต. ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง

ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. ที่ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จัดโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง รวมจำนวน 1,373 คน

ภายหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะนำ อำนวยความสะดวก และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในกรุงเทพมหานครมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการฯ และในระดับอำเภอให้นายอำเภอเป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ถือเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการดำเนินการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้งโดยหน้าที่ตามกฎหมายและที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

นอกจากนี้ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจะร้องขอให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนภารกิจตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักที่จะต้องดำเนินการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานทะเบียนราษฎร์ จะต้องดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลและบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการดำเนินงานได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับกระทรวง มีกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและอำเภอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้อำนวยการเขต จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปด้วยความเป็นกลาง เรียบร้อย โปร่งใส และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งบูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งตามที่ กกต. มอบหมาย และตามอำนาจหน้าที่ และต้องสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยมีคนดีมาปกครองบ้านเมือง
Advertisement


526

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,136,840
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
925,606
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
739,802
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
598,978
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
544,353
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
489,787
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
467,780
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
463,466
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
411,266
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
344,153
ดูเพิ่มเติม
 10 ลำดับมาใหม่
สปก. 23 จังหวัดเฮ ! ครม.เห็นชอบยืดเวลาส่งเงินสมทบ วงเงินกว่า 1.8 หมื่น...
20
กรุงไทยออกบัตร Krungthai Travel UnionPay ต่อยอด Travel การ์ด เอาใจนักธ...
20
กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม...
19
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ณ 18 ก.พ. 62...
73
วิธียื่นลดหย่อนภาษีด้วย LTF RMF ฉบับมนุษย์เงินเดือน...
34
สตีรอยด์... อันตรายจริงๆ
54
หนังสือภายนอก
287
เคาะแล้ว!! เพิ่มงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 63 เติมเต็มสิทธิประโยชน์ให...
39
คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง?...
152
เคลียร์ประเด็น ร่าง พ.ร.บ. ข้าว มีแต่ผลเสียจริงหรือ?...
29
ดูเพิ่มเติม

  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
สปก. 23 จังหวัดเฮ ! ครม.เห็นชอบยืดเวลาส่งเงินสมทบ วงเงินกว่า 1.8 หมื่น...
20
กรุงไทยออกบัตร Krungthai Travel UnionPay ต่อยอด Travel การ์ด เอาใจนักธ...
20
วิธียื่นลดหย่อนภาษีด้วย LTF RMF ฉบับมนุษย์เงินเดือน...
34
เคาะแล้ว!! เพิ่มงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 63 เติมเต็มสิทธิประโยชน์ให...
39
เคลียร์ประเด็น ร่าง พ.ร.บ. ข้าว มีแต่ผลเสียจริงหรือ?...
29
สธ. ชวน วัยรุ่นยุคใหม่ รักให้เป็น รักให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์...
46
19 ก.พ. คืนมาฆบูชาชวนจับตา “ซูเปอร์ฟูลมูน” ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่ส...
68
เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562...
93
มหาดไทย ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นย้ำข้าราชการที่ดี ต้องรู้หน้าที่...
85
ผู้รับบำนาญสามารถพิมพ์หนังสือรัรบรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ท...
76
ออมสิน จัดโปรโมชั่นลุยงานใหญ่ Money Expo 2019 ขอนแก่น ครั้งที่ 1 สลากอ...
64
กรมบัญชีกลางสรุปการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ 14.5 ล้านร...
54

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
มหาดไทยร่วมกับ กกต. ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง...
527


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา