มหาดไทยร่วมกับ กกต. ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง

Advertisement

 
มหาดไทยร่วมกับ กกต. ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง

ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. ที่ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จัดโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง รวมจำนวน 1,373 คน

ภายหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะนำ อำนวยความสะดวก และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในกรุงเทพมหานครมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการฯ และในระดับอำเภอให้นายอำเภอเป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ถือเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการดำเนินการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้งโดยหน้าที่ตามกฎหมายและที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

นอกจากนี้ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจะร้องขอให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนภารกิจตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักที่จะต้องดำเนินการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานทะเบียนราษฎร์ จะต้องดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลและบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการดำเนินงานได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับกระทรวง มีกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและอำเภอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้อำนวยการเขต จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปด้วยความเป็นกลาง เรียบร้อย โปร่งใส และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งบูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งตามที่ กกต. มอบหมาย และตามอำนาจหน้าที่ และต้องสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยมีคนดีมาปกครองบ้านเมือง
Advertisement

01/10/2018 218 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,123,396
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
914,714
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
715,543
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
536,653
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
532,759
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
470,569
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
447,517
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
439,777
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
406,762
บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
280,143
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
"บิ๊กอู๋" เตรียมตำแหน่งงานกว่า 1 แสนอัตรารองรับแรงงานไทยลักลอบไปทำงานก...
39
สธ.เร่งซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างบ้านพัก หวังสร้างสุข ขวัญกำลังใจ เจ้าหน้า...
65
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...
114
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...
91
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...
65
ดูเพิ่มเติม


  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
"บิ๊กอู๋" เตรียมตำแหน่งงานกว่า 1 แสนอัตรารองรับแรงงานไทยลักลอบไปทำงานก...

39
สธ.เร่งซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างบ้านพัก หวังสร้างสุข ขวัญกำลังใจ เจ้าหน้า...

65
มหาดไทยเผย “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหล...

114
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2562...

91
กรุงไทยมอง ศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาดโตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาท...

65
รัฐบาลยืนยัน โครงการบัตรทองปัจจุบันไม่ได้แยกคนรวยออกจากคนจน แต่เป็นการ...

95
พม. แถลงชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิม และการขับ...

160
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต...

142
สธ.แนะประชาชน อิ่มบุญ-สุขภาพดีในเทศกาลกินเจ 2561...

156
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .......

153
รัฐบาลปฏิเสธข่าว หยุดโอนเงินเข้าบัญชีหากผู้สูงอายุไม่ไปรายงานตัว พร้อม...

344
ธ.ออมสิน จัดโปรโมชั่นแรงในงาน Money Expo Udonthani 2018 ชูสินเชื่อที่อ...

264

ดูเพิ่มเติม
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา