รัฐบาลได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์

22 ต.ค. 2561 เวลา 19:33 | อ่าน 412
Advertisement

 
สำหรับไม้พะยูง เป็นหนึ่งใน 58 ไม้มีค่า ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำมาเป็นทรัพย์ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ โดยรัฐบาลได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อเป็นการออมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างให้เกิดพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์

นายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมปลูกต้นพะยูง เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันนี้ (22 ต.ค. 61) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้แทนนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้แทนนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี) และพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งต่อมาให้ใช้ชื่อวันนี้ว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ในทั่วทุกถิ่นในประเทศ เพื่อฟื้นฟูความสมดุลทางธรรมชาติ ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาประเทศตามกรอบแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชนไทยทุกคนให้เกิดความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้เป็นมรดกของลูกหลานต่อไป


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันปลูกไม้พะยูง เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณ และสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย และยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมกันรักษาและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมและการรักษาต้นไม้ ว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าในที่ดินของตนเองได้ ก็ขอให้วันนี้เป็นแบบอย่างที่ดี

สำหรับไม้พะยูง เป็นหนึ่งใน 58 ไม้มีค่า ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำมาเป็นทรัพย์ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ โดยรัฐบาลได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อเป็นการออมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างให้เกิดพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย……………………
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
Advertisement


412

Advertisement
 
  10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,141,439 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
928,345 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
748,727 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
618,970 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
546,216 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
494,934 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
475,601 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
467,851 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
412,491 25 พ.ค. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
373,321 26 พ.ค. 2560
ดูเพิ่มเติม
  10 ลำดับมาใหม่
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562...
26 มี.ค. 2562 37
ดวงกับดาวประจำวันที่ 25-31 มีนาคม 2562...
24 มี.ค. 2562 93
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กา...
20 มี.ค. 2562 48
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 5 ปี 2562...
20 มี.ค. 2562 140
กรุงไทยปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 23 มีนาคมนี้ เวลา 00.01 -...
20 มี.ค. 2562 59
ยกเลิกจ่ายยารักษามะเร็งข้าราชการ ไม่เป็นความจริง ชี้ปรับหลักเกณฑ์ให้ใช...
20 มี.ค. 2562 62
คปร.มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาล 2,900 อัตรา ครบตามมติครม....
20 มี.ค. 2562 76
ประกาศราชกิจจานุเบกษากฎหมายภาษี e-payment...
20 มี.ค. 2562 363
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย ชุด 5 ปี 2562...
19 มี.ค. 2562 265
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 4 ปี 2562...
19 มี.ค. 2562 81
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กา...
48
กรุงไทยปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 23 มีนาคมนี้ เวลา 00.01 -...
59
ถาม-ตอบ การสมัครและสอบภาค ก ก.พ. ปี 2562...
280
สั่งทบทวน ปรับอัตราความเร็วรถบนทางหลวงระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเป็...
75
สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธี...
1,034
สธ.เผยความคืบหน้ากรณีข้าราชการได้รับเงินเกินสิทธิ...
93
กรมบัญชีกลางเผยสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบบัตรแมงมุม และบัตร EMV ...
62
บัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ที่ปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาท/คน ภ...
88
เดินหน้าคืนที่ดิน ปลดทุกข์หนี้นอกระบบชาวบ้าน ย้ำเราไม่ทิ้งกันและจะต่อส...
104
กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ เปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญ...
133
ธ.ก.ส. ร่วม สปสช. และสำนักอนามัย เปิดจุดบริการสิทธิบัตรทอง...
73
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ กรณีพบการกระทำที่สร้างผลกร...
84

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
รัฐบาลได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรร...
413


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา