ปลัดสธ. มอบนโยบายบูรณาการระบบบริการปฐมภูมิ รพ.สต. – คลินิกหมอครอบครัว - พชอ.

1 พ.ย. 2561 เวลา 07:53 | อ่าน 255
Advertisement

 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายปี 2562 ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกหมอครอบครัว และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พร้อมสนับสนุนงบประมาณลงพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ

ปลัดสธ. มอบนโยบายบูรณาการระบบบริการปฐมภูมิ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายปี 2562 ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกหมอครอบครัว และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พร้อมสนับสนุนงบประมาณลงพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุข จะเร่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คลินิกหมอครอบครัว คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดูแลประชาชนเป็นองค์รวมแบบผสมผสาน ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ และการจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณลงพื้นที่อำเภอละ 30,000 บาท และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) /สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุนอำเภอละ 25,000 บาท รวมทั้งได้จัดตั้งสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ส่วนกลาง


นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ในปีนี้จะปรับเกณฑ์การประเมินรพ.สต.ติดดาว ให้เหมาะกับบริบท และขนาด รพ.สต. โดยคงมาตรฐานด้านบริการประชาชน เน้นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและรพ.สต. มีการพัฒนาทีมพี่เลี้ยง และทีมประเมินระดับเขต จังหวัด และอำเภอ ส่วนคลินิกหมอครอบครัว เน้นการจัดตั้งในเขตเมือง/เขตประชากรหนาแน่น พัฒนาคุณภาพให้มีต้นแบบคลินิกหมอครอบครัวระดับเขต/จังหวัด มีเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน (3S) และมีพัฒนาแอปพลิเคชันใช้ในคลินิกหมอครอบครัว สำหรับประชาชนและผู้ให้บริการ สำหรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เน้นให้เข้าใจเจตนารมณ์ของ พชอ. ที่มีพื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นเจ้าของร่วมและการมีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะของพชอ. พัฒนากลไกการเยี่ยมเสริมพลัง ทั้งจากส่วนกลาง เขต และจังหวัด และเชื่อมโยงกับระบบบริการ รพ.สต./ คลินิกหมอครอบครัว


ทั้งนี้ ขณะนี้ มีรพ.สต. ผ่านเกณฑ์รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาวจำนวน 4,987 แห่งคิดเป็นร้อยละ 50.88 ในปีนี้ตั้งเป้าหมายให้ได้ร้อยละ 60 มีคลินิกหมอครอบครัวแล้ว 1,170 แห่งจะจัดตั้งเพิ่มอีก 364 แห่ง และมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอครบทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ โดยมีการกำหนดปัญหาคุณภาพชีวิตที่จะแก้ไข 5 ลำดับแรกได้แก่ ผู้สูงอายุ 461 แห่งคิดเป็นร้อยละ 19 อุบัติเหตุจราจร 415 แห่งคิดเป็นร้อยละ 17 ขยะ/สิ่งแวดล้อม 408 แห่งคิดเป็นร้อยละ 17 อาหารปลอดภัย 241 แห่งคิดเป็นร้อยละ 10 และโรคติดต่อ 227 แห่งคิดเป็นร้อยละ 10 ในปีนี้เน้นคุณภาพและผลลัพธ์ของโครงการที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน


************************
30 ตุลาคม 2561
Advertisement


255

Advertisement
 
  10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,149,888 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
932,724 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
756,769 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
651,646 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
559,960 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
501,416 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
488,156 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
472,567 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
414,571 25 พ.ค. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
413,641 26 พ.ค. 2560
ดูเพิ่มเติม
  10 ลำดับมาใหม่
เปิดแอร์พร้อมพัดลม ประหยัดไฟกว่า จริงหรือไม่?...
20 พ.ค. 2562 54
สธ.พบผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่าร้อยละ 50 เป็นเด็กนักเรียน แนะร่วมมือกำจัดแ...
20 พ.ค. 2562 27
กบข. ออมเพิ่มดีอย่างไร และออมเพิ่มต้องทำอย่างไร...
20 พ.ค. 2562 38
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 6...
19 พ.ค. 2562 40
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 5...
19 พ.ค. 2562 40
5 ปี เด็กไทยตายบนถนนเกือบ 20,000 คน ช่วงปิดเทอมยอดตายพุ่ง...
19 พ.ค. 2562 37
ดวงกับดาวประจำวันที่ 20-26 พฤษภาคม2562...
19 พ.ค. 2562 75
คำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในรัชกาล...
18 พ.ค. 2562 56
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 4...
18 พ.ค. 2562 69
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 3...
18 พ.ค. 2562 76
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
5 ปี เด็กไทยตายบนถนนเกือบ 20,000 คน ช่วงปิดเทอมยอดตายพุ่ง...
37
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ๓ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ส...
530
ก.อุตฯ ชู 2 มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์ม พร้อมหนุนรถรถยนต์ใช้น้ำมัน B2...
61
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2562...
136
ครม. เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง...
123
นายกฯ เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ รับ 10 ข้อเรียกร้องยืนยันรัฐบาลดูแลสิทธ...
92
มติคณะรัฐมตรี มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562...
151
กรมธนารักษ์ขยายเวลาการรับจองเหรียญพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถึง 10 พฤษภาคม...
206
กรมบัญชีกลางขยายการสมัครร้านค้าที่ใช้แอพฯ “ถุงเงินประชารัฐ” ตั้งเป้า 1...
117
สดร. เผย พายุสุริยะ ไม่ใช่สาเหตุโลกร้อน วอนคนไทยอย่าตระหนก...
106
เหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
260
เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2562 ชาวกรุงเทพเตรียมไร้เงา 27 เมษายน นี้...
168

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ปลัดสธ. มอบนโยบายบูรณาการระบบบริการปฐมภูมิ รพ.สต. – คลินิกหมอครอบครัว ...
256


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา