ปลัดสธ. มอบนโยบายบูรณาการระบบบริการปฐมภูมิ รพ.สต. – คลินิกหมอครอบครัว - พชอ.

Advertisement

 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายปี 2562 ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกหมอครอบครัว และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พร้อมสนับสนุนงบประมาณลงพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ

ปลัดสธ. มอบนโยบายบูรณาการระบบบริการปฐมภูมิ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายปี 2562 ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกหมอครอบครัว และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พร้อมสนับสนุนงบประมาณลงพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุข จะเร่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คลินิกหมอครอบครัว คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดูแลประชาชนเป็นองค์รวมแบบผสมผสาน ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ และการจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณลงพื้นที่อำเภอละ 30,000 บาท และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) /สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุนอำเภอละ 25,000 บาท รวมทั้งได้จัดตั้งสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ส่วนกลาง


นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ในปีนี้จะปรับเกณฑ์การประเมินรพ.สต.ติดดาว ให้เหมาะกับบริบท และขนาด รพ.สต. โดยคงมาตรฐานด้านบริการประชาชน เน้นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและรพ.สต. มีการพัฒนาทีมพี่เลี้ยง และทีมประเมินระดับเขต จังหวัด และอำเภอ ส่วนคลินิกหมอครอบครัว เน้นการจัดตั้งในเขตเมือง/เขตประชากรหนาแน่น พัฒนาคุณภาพให้มีต้นแบบคลินิกหมอครอบครัวระดับเขต/จังหวัด มีเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน (3S) และมีพัฒนาแอปพลิเคชันใช้ในคลินิกหมอครอบครัว สำหรับประชาชนและผู้ให้บริการ สำหรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เน้นให้เข้าใจเจตนารมณ์ของ พชอ. ที่มีพื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นเจ้าของร่วมและการมีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะของพชอ. พัฒนากลไกการเยี่ยมเสริมพลัง ทั้งจากส่วนกลาง เขต และจังหวัด และเชื่อมโยงกับระบบบริการ รพ.สต./ คลินิกหมอครอบครัว


ทั้งนี้ ขณะนี้ มีรพ.สต. ผ่านเกณฑ์รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาวจำนวน 4,987 แห่งคิดเป็นร้อยละ 50.88 ในปีนี้ตั้งเป้าหมายให้ได้ร้อยละ 60 มีคลินิกหมอครอบครัวแล้ว 1,170 แห่งจะจัดตั้งเพิ่มอีก 364 แห่ง และมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอครบทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ โดยมีการกำหนดปัญหาคุณภาพชีวิตที่จะแก้ไข 5 ลำดับแรกได้แก่ ผู้สูงอายุ 461 แห่งคิดเป็นร้อยละ 19 อุบัติเหตุจราจร 415 แห่งคิดเป็นร้อยละ 17 ขยะ/สิ่งแวดล้อม 408 แห่งคิดเป็นร้อยละ 17 อาหารปลอดภัย 241 แห่งคิดเป็นร้อยละ 10 และโรคติดต่อ 227 แห่งคิดเป็นร้อยละ 10 ในปีนี้เน้นคุณภาพและผลลัพธ์ของโครงการที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน


************************
30 ตุลาคม 2561
Advertisement

01/11/2018 102 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,129,401
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
919,122
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
729,170
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
563,231
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
540,461
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
480,453
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
454,464
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
452,675
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
409,012
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
301,175
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 ธันวาคม 2561...
49
นายกรัฐมนตรีเผยเป็นห่วงสินค้าเกษตร ยืนยันการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ท...
27
คำขวัญนายกรัฐมนตรี วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562...
26
หลักฐานสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยา...
32
15 เหตุผล ว่าทำไมคุณถึงยังโสด...
32
ดูเพิ่มเติม

  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
นายกรัฐมนตรีเผยเป็นห่วงสินค้าเกษตร ยืนยันการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ท...

27
คำขวัญนายกรัฐมนตรี วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562...

26
หลักฐานสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยา...

32
15 เหตุผล ว่าทำไมคุณถึงยังโสด...

32
บัญชีกลางดีเดย์ 14 ธ.ค. 61 จ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มคืนแก่ผู้ถือบัต...

52
นายกฯ แนะผู้มีรายได้น้อยวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ย้ำรัฐดูแลครบวงจร...

49
ไม่ทิ้งชาวสวนยางไว้ข้างหลัง รัฐช่วยบรรเทาความเดือดร้อน......

37
ชาวสวนปาล์มเฮ! ราคาปาล์มสดขยับสูงขึ้น...

37
จัดเต็ม! ส่งความสุขปีใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน...

42
ปีใหม่นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิอะไรเพิ่มบ้าง ?...

128
ช็อปยางช่วยชาติ

50
จดไว้ให้ดี!! ธอส.ดีเดย์ อาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.นี้ เปิดจองสิทธิสินเชื่อโครง...

70

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ปลัดสธ. มอบนโยบายบูรณาการระบบบริการปฐมภูมิ รพ.สต. – คลินิกหมอครอบครัว ...

103


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา