สถ.ชี้แจงแนวทางการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น

Advertisement

 
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนถิ่นแจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้ดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 มารายงานตัวและเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วจำนวน 6 ครั้ง โดยดำเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นไปแล้วจำนวน 15,967 คน ประกอบด้วย ประเภทวิชาการจำนวน 10,389 คน, ประเภททั่วไป จำนวน 3,729 คน และครูผู้ช่วย/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1,849 คน


ทั้งนี้เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและรวดเร็ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีกรณีต่างๆ และการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการดังนี้

1. กรณีที่ อปท.มีตำแหน่งว่างในภายหลัง ซึ่งมีพื้นที่และประสงค์ขอใช้บัญชี (กรณีมีบัญชีผู้สอบได้) สามารถขอใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างได้

2. กรณีที่ อปท.ขอใช้บัญชีในตำแหน่งที่หมดบัญชีแล้ว จะมีการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้ในตำแหน่งอื่นซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สอบได้นำมาสมัครสอบแข่งขันจะต้องตรงกับคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งด้วย

3. กรณีที่ อปท. ขอใช้บัญชีผู้สอบได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป(ที่หมดบัญชีแล้ว) จะมีการพิจารณาให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ (มีระดับสูงกว่า) มาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งประเภททั่วไปดังกล่าว (มีระดับต่ำกว่า) โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตำแหน่งประเภทวิชาการนั้นต้องเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และคุณวุฒิที่ผู้สอบได้นั้นนำมาสมัครสอบต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง โดยผู้สอบได้นั้นต้องสมัครใจไปดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งมีระดับต่ำกว่าด้วย


นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอใช้บัญชีผู้สอบได้ของ กสถ. ในกรณีต่างๆ ให้ทำหนังสือขอใช้บัญชีส่งถึงจังหวัด (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) เมื่อท้องถิ่นจังหวัดได้รับหนังสือจาก อปท. ก็จะดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนของตำแหน่งที่ขอใช้บัญชี และจะส่งหนังสือขอใช้บัญชีมายังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 5 วันทำการ นับแต่ได้รับหนังสือจาก อปท.
หลังจากนั้น สถ.จะมีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ อปท. ขอใช้บัญชี ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดแนวทางการขอใช้บัญชีกรณีต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

ข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ https://www.posttoday.com/social/general/570330
Advertisement

11/11/2018 179 views

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,129,481
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
919,179
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
729,296
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
563,603
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
540,554
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
480,558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
454,586
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
452,918
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
409,043
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
301,704
ดูเพิ่มเติม
 5 ลำดับมาใหม่
 
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 ธันวาคม 2561...
55
นายกรัฐมนตรีเผยเป็นห่วงสินค้าเกษตร ยืนยันการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ท...
30
คำขวัญนายกรัฐมนตรี วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562...
29
หลักฐานสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยา...
34
15 เหตุผล ว่าทำไมคุณถึงยังโสด...
34
ดูเพิ่มเติม

  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
กบข. เปิดให้ดาวน์โหลดแอปใหม่ My GPF Application เปลี่ยนสู่บริการที่ตอบ...

30
กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำนาญของลูกจ้าง...

155
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาชี้แจง กรณีการปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี...

63
ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำ...

222
เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนพลทหาร...

167
สธ.รอความเห็นชอบกระทรวงการคลังเรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็น...

151
“บิ๊กอู๋”จัดให้ลูกจ้างราชการ 1 ล้านคน เฮ! สิทธิกองทุนเงินทดแทนคุ้มครอง...

251
สถ.ชี้แจงแนวทางการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น...

180
แรงงาน จับมือ ศึกษาธิการ MOU เชื่อมโยง Big Data ผลิตกำลังคนป้อน EEC...

110
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย...

152
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. แล...

181
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ปีงบประมาณ 2562...

6,744

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
สถ.ชี้แจงแนวทางการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น...

180


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา