ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....

25 ธ.ค. 2561 เวลา 19:42
Advertisement

 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมเสนอว่า ปัจจุบันกลุ่มบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพ หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้ใช้ชีวิตร่วมกันดั่งครอบครัวทั่วไป แต่ไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิต เพราะการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ระบุว่าจะต้องเป็นการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448) ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ ขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชน และข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น การบัญญัติให้มีกฎหมายรองรับสิทธิในการสร้างครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีความครอบคลุม อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมในปัจจุบันที่เปิดกว้างและยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น โดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ จึงมีความจำเป็นต้องตรากฎหมายใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

ประเด็นที่1 : กำหนดบทนิยาม ผู้รักษาการตามกฎหมาย การจดทะเบียนคู่ชีวิต

ประเด็นที่ 2 : ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต

ประเด็นที่ 3 : การจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต

ประเด็นที่ 4 : การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต มรดก และอายุความ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ประกอบด้วย 6 หมวด 44 มาตรา ดังนี้
1. อารัมภบท (มาตรา 1 – 4 ) กำหนดเงื่อนเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย คำนิยามสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะ คำว่า “คู่ชีวิต” รวมทั้งกำหนดรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

2. หมวด 1 การจดทะเบียนคู่ชีวิต (มาตรา 5 – 20) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการจดทะเบียนคู่ชีวิต ตลอดจนความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต

3. หมวด 2 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา 21 – 24) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต

4. หมวด 3 ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา 25) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต

5. หมวด 4 การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต (มาตรา 26 – 41) กำหนดเหตุที่ทำให้การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง หลักเกณฑ์การสมัครใจเลิกกันจากการเป็นคู่ชีวิต การขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต และเหตุแห่งการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต ตลอดจนผลสืบเนื่องจากการสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต

6. หมวด 5 มรดก (มาตรา 42- 43) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการรับมรดกของคู่ชีวิต

7. หมวด 6 อายุความ (มาตรา 44) กำหนดอายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างคู่ชีวิตภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้


ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
Advertisement

113

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,132,787
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
922,384
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
734,123
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
581,825
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
542,311
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
484,836
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
460,573
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
458,484
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
410,116
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
321,876
ดูเพิ่มเติม
 10 ลำดับมาใหม่
เตรียมเปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2562 จำนวนหลายพันอัตรา...
39
สธ.เปิดศูนย์เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากฝุ่นเกินมาตรฐานใน กทม.-ปริมณฑล...
40
อย่านิ่งนอนใจ "เส้นเลือดในสมองแตก" อาจเกิดขึ้นได้ในเด็ก แนะวิธีสังเกตอ...
42
กรมธนารักษ์เริ่มให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin ...
42
ธอส.จัดโปรเงินฝากพิเศษต้อนรับวันเด็ก ประจำปี 2562 เปิดบัญชีเงินฝากออมท...
50
นายกฯ สั่งสร้างการรับรู้ดูแลป้องกันภัยฝุ่นละออง พร้อมกำชับแก้ปัญหาคุณภ...
32
ชัดเจนกับยื่นแบบฯ 90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2561...
82
ดวงกับดาวประจำวันที่ 14-20 ม.ค. 62...
87
คืนภาษีบุคคลธรรมดา ปีภาษี 2561...
95
ลดหย่อยภาษีปีภาษี 2561 ยื่นปี 2562...
125
ดูเพิ่มเติม

  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
กรมธนารักษ์เริ่มให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin ...
42
ธอส.จัดโปรเงินฝากพิเศษต้อนรับวันเด็ก ประจำปี 2562 เปิดบัญชีเงินฝากออมท...
50
นายกฯ สั่งสร้างการรับรู้ดูแลป้องกันภัยฝุ่นละออง พร้อมกำชับแก้ปัญหาคุณภ...
32
คืนภาษีบุคคลธรรมดา ปีภาษี 2561...
95
ลดหย่อยภาษีปีภาษี 2561 ยื่นปี 2562...
125
ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้พร้อมจัดงบ 10,000 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อฉุกเฉิน...
68
วันหยุด 2562
255
ธ.ก.ส.พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพายุปาบึก...
63
​สั่งกองทัพ เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก” หวั่นความเสียหายรุนแร...
61
เริ่มวันแรก!! 2 ม.ค. 62 ธอส. รับเรื่องยื่นกู้ โครงการบ้านล้านหลัง...
102
ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562...
290
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
108

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .......
114


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา