ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....

25 ธ.ค. 2561 เวลา 19:42 | อ่าน 212
Advertisement

 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมเสนอว่า ปัจจุบันกลุ่มบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพ หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้ใช้ชีวิตร่วมกันดั่งครอบครัวทั่วไป แต่ไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิต เพราะการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ระบุว่าจะต้องเป็นการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448) ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ ขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชน และข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น การบัญญัติให้มีกฎหมายรองรับสิทธิในการสร้างครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีความครอบคลุม อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมในปัจจุบันที่เปิดกว้างและยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น โดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ จึงมีความจำเป็นต้องตรากฎหมายใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

ประเด็นที่1 : กำหนดบทนิยาม ผู้รักษาการตามกฎหมาย การจดทะเบียนคู่ชีวิต

ประเด็นที่ 2 : ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต

ประเด็นที่ 3 : การจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต

ประเด็นที่ 4 : การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต มรดก และอายุความ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ประกอบด้วย 6 หมวด 44 มาตรา ดังนี้
1. อารัมภบท (มาตรา 1 – 4 ) กำหนดเงื่อนเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย คำนิยามสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะ คำว่า “คู่ชีวิต” รวมทั้งกำหนดรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

2. หมวด 1 การจดทะเบียนคู่ชีวิต (มาตรา 5 – 20) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการจดทะเบียนคู่ชีวิต ตลอดจนความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต

3. หมวด 2 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา 21 – 24) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต

4. หมวด 3 ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา 25) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต

5. หมวด 4 การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต (มาตรา 26 – 41) กำหนดเหตุที่ทำให้การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง หลักเกณฑ์การสมัครใจเลิกกันจากการเป็นคู่ชีวิต การขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต และเหตุแห่งการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต ตลอดจนผลสืบเนื่องจากการสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต

6. หมวด 5 มรดก (มาตรา 42- 43) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการรับมรดกของคู่ชีวิต

7. หมวด 6 อายุความ (มาตรา 44) กำหนดอายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างคู่ชีวิตภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้


ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
Advertisement


212

Advertisement
 
  10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,141,485 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
928,377 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
748,830 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
619,125 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
546,224 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
494,969 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
475,650 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
467,876 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
412,505 25 พ.ค. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
373,560 26 พ.ค. 2560
ดูเพิ่มเติม
  10 ลำดับมาใหม่
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562...
26 มี.ค. 2562 49
ดวงกับดาวประจำวันที่ 25-31 มีนาคม 2562...
24 มี.ค. 2562 94
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กา...
20 มี.ค. 2562 48
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 5 ปี 2562...
20 มี.ค. 2562 144
กรุงไทยปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 23 มีนาคมนี้ เวลา 00.01 -...
20 มี.ค. 2562 60
ยกเลิกจ่ายยารักษามะเร็งข้าราชการ ไม่เป็นความจริง ชี้ปรับหลักเกณฑ์ให้ใช...
20 มี.ค. 2562 62
คปร.มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาล 2,900 อัตรา ครบตามมติครม....
20 มี.ค. 2562 77
ประกาศราชกิจจานุเบกษากฎหมายภาษี e-payment...
20 มี.ค. 2562 365
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย ชุด 5 ปี 2562...
19 มี.ค. 2562 272
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 4 ปี 2562...
19 มี.ค. 2562 82
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กา...
48
กรุงไทยปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 23 มีนาคมนี้ เวลา 00.01 -...
60
ถาม-ตอบ การสมัครและสอบภาค ก ก.พ. ปี 2562...
281
สั่งทบทวน ปรับอัตราความเร็วรถบนทางหลวงระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเป็...
75
สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธี...
1,051
สธ.เผยความคืบหน้ากรณีข้าราชการได้รับเงินเกินสิทธิ...
93
กรมบัญชีกลางเผยสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบบัตรแมงมุม และบัตร EMV ...
62
บัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ที่ปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาท/คน ภ...
88
เดินหน้าคืนที่ดิน ปลดทุกข์หนี้นอกระบบชาวบ้าน ย้ำเราไม่ทิ้งกันและจะต่อส...
104
กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ เปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญ...
136
ธ.ก.ส. ร่วม สปสช. และสำนักอนามัย เปิดจุดบริการสิทธิบัตรทอง...
73
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ กรณีพบการกระทำที่สร้างผลกร...
85

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .......
213


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา