พิธีมอบโล่ยกย่อง 319 ครูดีไม่มีอบายมุข และ 37 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

8 ม.ค. 2562 เวลา 18:14 | อ่าน 204
Advertisement

 
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 3) ปีการศึกษา 2561"

ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 3) ปีการศึกษา 2561" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำสอนพ่อ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดพิธียกย่องครูดีไม่มีอบายมุข ถือว่าเป็นทิศทางการทำงานที่ดีและเดินมาถูกทางแล้ว เพราะการจะสอนให้เด็กดีหรือทำให้คนเป็นคนดีได้ วิธีที่ดีที่สุดคือ "การเป็นตัวอย่างที่ดี" การทำให้ดู หรือการแสดงออกของครูและพ่อแม่ผู้ปกครองให้เด็กได้เห็นทั้งต่อหน้าและลับหลัง ถือเป็นคำสอนที่น่าเชื่อถือมากที่สุด หากแต่เพียงพูดสอนอย่างเดียว คงจะไม่เกิดประโยชน์ เพราะนอกจากเด็กจะไม่มีความเชื่อถือแล้ว ในที่สุดก็จะไม่เกิดการกระทำตามคำสอนนั้นด้วย

ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

ในส่วนของการทำให้สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ เป็นนโยบายที่ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับมีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว โดยผู้บริหารและครูควรเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็ก ในขณะเดียวกัน ต้องไม่ให้ความสำคัญคนหรือตัวอย่างที่ไม่ดีต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับครูและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น 356 คน แบ่งเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) จำนวน 319 คน ได้แก่

- ระดับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 21 คน

- ระดับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 83 คน

- ระดับครูผู้สอน จำนวน 215 คน

และโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 3) จำนวน 37 โรงเรียน โดยขอให้ช่วยกันรักษาความดีที่น่าภาคภูมิใจนี้ไว้ และต่อยอดสิ่งดีให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ส่วนข้อเสนอของตัวแทนครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศนั้น มีหลายส่วนเป็นแนวคิดที่ดีและควรดำเนินการให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสร้างทัศนคติที่ดี การเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น ซึ่งจะได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนต่อไป

ดร.จีรวรรณ คุ้มพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) เป็นตัวแทนกล่าวและยื่นข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ ตามปณิธานครูดีไม่มีอบายมุขและโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

1) กำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับผู้เป็นครู ให้เป็นผู้ปลอดอบายมุข เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เล่นการพนัน เป็นต้น

2) กำหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินครูผู้ช่วย ประเมินเลื่อนเงินเดือน และวิทยฐานะ

3) สนับสนุนโครงการครูดีไม่มีอบายมุข มีจำนวนมากขึ้น โดยมีหน่วยงานหรือกลุ่มงานใน ศธ.รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ต่อเนื่อง

4) มอบทุนการศึกษาแก่บุตรครู และนักเรียนที่พ่อแม่ไม่ดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีอบายมุข เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

5) ผู้นำระดับสูงของระบบการศึกษาเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้ครู และนักเรียนทั้งประเทศ

6) พัฒนาให้เกิดหลักสูตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุข เป็นรากฐานชีวิตต่อเนื่องให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา


นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันเราพบปัญหาเยาวชนที่เป็นนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ ที่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งต้องอาศัยการทำงานของคุณครูเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังที่ 2 เนื่องจากปัญหาเหล้า บุหรี่ เป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องร่วมมือแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นประตูนำเยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดที่ร้ายแรงขึ้น และมีผลงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจน มิเช่นนั้นประเทศเรา จะสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไปกับน้ำเมาจำนวนมาก นอกจากนี้ ครูยังมีบทบาทสำคัญต่อชุมชนโดยรอบโรงเรียนให้ปลอดภัยจากน้ำเมามากขึ้น อาทิ ให้นักเรียนชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ซึ่งงานวิจัยชี้ว่าได้ผลดีที่สุดWritten by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Advertisement


204

Advertisement
 
  10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,141,485 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
928,377 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
748,830 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
619,125 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
546,224 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
494,969 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
475,650 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
467,876 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
412,505 25 พ.ค. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
373,560 26 พ.ค. 2560
ดูเพิ่มเติม
  10 ลำดับมาใหม่
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562...
26 มี.ค. 2562 49
ดวงกับดาวประจำวันที่ 25-31 มีนาคม 2562...
24 มี.ค. 2562 94
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กา...
20 มี.ค. 2562 48
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 5 ปี 2562...
20 มี.ค. 2562 144
กรุงไทยปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 23 มีนาคมนี้ เวลา 00.01 -...
20 มี.ค. 2562 60
ยกเลิกจ่ายยารักษามะเร็งข้าราชการ ไม่เป็นความจริง ชี้ปรับหลักเกณฑ์ให้ใช...
20 มี.ค. 2562 62
คปร.มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาล 2,900 อัตรา ครบตามมติครม....
20 มี.ค. 2562 77
ประกาศราชกิจจานุเบกษากฎหมายภาษี e-payment...
20 มี.ค. 2562 365
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย ชุด 5 ปี 2562...
19 มี.ค. 2562 272
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 4 ปี 2562...
19 มี.ค. 2562 82
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562...
49
ยกเลิกจ่ายยารักษามะเร็งข้าราชการ ไม่เป็นความจริง ชี้ปรับหลักเกณฑ์ให้ใช...
62
คปร.มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาล 2,900 อัตรา ครบตามมติครม....
77
เปิดสอบภาค ก ก.พ. ปี 2562
300
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2562...
170
กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม...
184
คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง?...
420
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (Mobile Application)...
315
การเปลี่ยนแปลงการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
665
กรมบัญชีกลางเร่งเครื่องปรับระบบการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ...
438
นายกรัฐมนตรีเตือนข้าราชการ ไม่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนรถประจำตำแหน่...
263
พิธีมอบโล่ยกย่อง 319 ครูดีไม่มีอบายมุข และ 37 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข...
204

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
พิธีมอบโล่ยกย่อง 319 ครูดีไม่มีอบายมุข และ 37 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข...
205


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา