กรมบัญชีกลางเร่งเครื่องปรับระบบการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ

27 ม.ค. 2562 เวลา 09:50 | อ่าน 694
Advertisement

 

กรมบัญชีกลางร่างหลักเกณฑ์การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ และประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อให้ผู้รับบำนาญได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม


กรมบัญชีกลางร่างหลักเกณฑ์การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ และประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อให้ผู้รับบำนาญได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกฎหมายเกี่ยวกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) และการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ

กรมบัญชีกลางเร่งเครื่องปรับระบบการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) และการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกรมบัญชีกลางได้ร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพที่ได้ขยายเพดานของวงเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพิ่มอีก 100,000 บาท จากเดิมที่ให้ขอรับได้ ในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท เป็น ให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มให้ติดต่อส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อกรอกแบบฟอร์มการขอรับเงินและยินยอมให้หักเงินชำระหนี้ จากนั้น กรมบัญชีกลางจะประสานความร่วมมือกับธนาคารทุกแห่ง ขอให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลผู้รับบำนาญที่ได้ยื่นใช้สิทธิบำเหน็จค้ำประกันในการกู้เงินกับสถาบันการเงินว่าผู้มีสิทธิ แต่ละรายที่ยื่นความประสงค์ มียอดเงินกู้คงเหลือจำนวนเท่าใด และส่งข้อมูลกลับมายังกรมบัญชีกลาง เพื่อนำข้อมูลหนี้คงเหลือมาหักกลบลบกันกับบำเหน็จดำรงชีพที่มีสิทธิได้รับ เพื่อชำระหนี้บำเหน็จค้ำประกันคืนให้กับธนาคารก่อน เช่น ในกรณียอดหนี้เกินกว่าจำนวนเงินบำเหน็จดำรงชีพที่ได้รับเพิ่ม เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำมาหักชำระหนี้ที่คงเหลือทั้งหมด แต่ถ้ายอดหนี้ไม่เกินจำนวนเงินบำเหน็จดำรงชีพที่ได้รับเพิ่ม จะนำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ให้กับธนาคารก่อนแล้วจึงจะได้รับเงินส่วนที่เหลือ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบำนาญ กรมบัญชีกลางได้ขอให้ธนาคารเปิดบัญชีให้กับผู้รับบำนาญตามข้อมูลที่กรมส่งให้ โดยไม่ต้องไปติดต่อกับธนาคารด้วยตนเอง ในเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะหารือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ดำเนินการผ่อนคลายเงื่อนไขนี้เช่นเดียวกับการเปิดบัญชีให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยดำเนินการไปก่อนหน้านี้

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในส่วนของผู้รับบำนาญที่ประสงค์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม ขอให้ไปติดต่อ ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้รับบำนาญ และกรอกแบบฟอร์มการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว กรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง กฎหมายดังกล่าวต้องการช่วยเหลือผู้รับบำนาญ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้คงที่ได้บรรเทาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
Advertisement

Advertisement

27 ม.ค. 2562 เวลา 09:50 | อ่าน 694

Advertisement
 
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,165,020 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
942,989 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
762,586 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
749,921 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
570,498 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
510,078 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
508,577 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
482,513 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
476,648 26 พ.ค. 2560
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
418,076 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับมาใหม่
สรุป มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 มีอะไรบ้าง?...
20 ส.ค. 2562 42
สธ. เตรียมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยในโรงพยาบาล 12 แห่ง...
20 ส.ค. 2562 12
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 ...
20 ส.ค. 2562 82
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องของรัฐบาล...
18 ส.ค. 2562 44
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562...
18 ส.ค. 2562 143
ดวงกับดาวประจำวันที่ 19-25 สิงหาคม 2562...
18 ส.ค. 2562 89
“อนุทิน” เปิดคลินิกกัญชาเพื่อรักษาทางการแพทย์แห่งแรก ที่ รพ.มหาราชนครร...
17 ส.ค. 2562 94
กฎหมายใหม่ ตำรวจจราจร ยึดใบขับขี่ไม่ได้ เริ่มใช้ 20 กันยายน 2562...
17 ส.ค. 2562 157
ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน เตรียมเสนอที่ประชุมค...
16 ส.ค. 2562 86
ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาท...
16 ส.ค. 2562 86
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ เริ่ม 1 ก.ค. 62...
700
กฎ ก.พ. ให้ข้าราชการอายุครบ 60 ปีทำงานต่อได้ (ฉบับที่ 3)...
863
สพฐ.เปิดรับสมัคร ศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 2-8 ส.ค.นี้...
1,752
กรมบัญชีกลางแจงการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ...
665
สินเชื่อกรุงไทยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อสมาชิก กบข. หมดเขต 31 ก.ค. 2562...
935
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562...
584
แนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเงินเ...
424
จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2...
354
ปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญต่ำกว่า 10,000 บาท...
559
1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ...
679
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (รู้จัก เข้าใจ ประดับได้ถูก)...
1,313
ผลการประชุม (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2562 อนุมัติให้บรรจุทายาทข้าราชการ 38 ...
454

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
กรมบัญชีกลางเร่งเครื่องปรับระบบการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ...
695