รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เตรียมจัดงานสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 62 โดยชวนประชาชน ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

4 ก.พ. 2562 เวลา 21:33
Advertisement

 
รมต.นร.นายสุวพันธุ์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

สัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 62

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 14.15 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ว่า เพื่อเตรียมการจัดงานงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากจัดงานดังกล่าวเป็นงานที่สำคัญของชาวพุทธและของชาติ โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมโดยรวม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานดังกล่าวจะเกิดผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมนำและยึดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการซึมซับและการยึดในหลักของศีล 5 ไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันตลอดไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2562 ซึ่งวันมาฆาบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาฯ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมนการดำเนินในชีวิตประจำวัน อันได้ เบญจศีล รักษาศีล 5 ข้อ ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว เบญจธรรม เมตตา ความรัก ปรารถนาดีกับผู้อื่น กรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี อุเบกขา ทำใจยอมรับความจริง รวมทั้งนำหัวใจพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาในงานสัปดาห์วันมาฆบูชา

ทั้งนี้งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ จัดทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะที่ในภูมิภาคต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย จะมีกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้ร่วมสร้างบุญในวันสำคัญกัน เช่น

ในส่วนกลาง ณ พุทธมณฑล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 400 รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ จำนวน 500

รูป/คน กิจกรรมพิธีรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา นำไปปลูก ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การจัดแสดงนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา และการจัดกิจกรรมแสดงพลังจิตอาสา Big Cleaning day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

นอกจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ได้แก่ นิทรรศการพิธีรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และกิจกรรมธนาคารความดี “ความดีสัมผัสได้” ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 07.30 – 08.30 น.ณ บริเวรตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับในต่างประเทศจะจัดกิจกรรมขึ้นที่วัดไทยทั่วโลก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอดทั้งวันที่ภูมิภาค ต่างจังหวัดทั่วทั้งประเทศและวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onab.go.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 441 7966


……………………………….

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Advertisement


73

ซื้อขายรถบ้าน.com
Advertisement
 
 10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,136,361
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
925,223
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
739,073
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
597,088
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
544,121
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
489,169
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
466,995
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
462,892
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
411,137
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
341,699
ดูเพิ่มเติม
 10 ลำดับมาใหม่
สธ. ชวน วัยรุ่นยุคใหม่ รักให้เป็น รักให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์...
29
19 ก.พ. คืนมาฆบูชาชวนจับตา “ซูเปอร์ฟูลมูน” ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่ส...
45
เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562...
55
มหาดไทย ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นย้ำข้าราชการที่ดี ต้องรู้หน้าที่...
68
ผู้รับบำนาญสามารถพิมพ์หนังสือรัรบรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ท...
53
ออมสิน จัดโปรโมชั่นลุยงานใหญ่ Money Expo 2019 ขอนแก่น ครั้งที่ 1 สลากอ...
50
กรมบัญชีกลางสรุปการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ 14.5 ล้านร...
52
ดวงกับดาวประจำวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2562...
149
แนวข้อสอบที่เคยออกสอบ ภาค ก ที่เคยออกสอบ 7 ชุด 82 ข้อ พร้อมเฉลย...
292
ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบธุรกรรมการให้บริการชั่วคราว 16 กุมภาพันธ์ นี...
65
ดูเพิ่มเติม

  English

TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 บทความที่คล้ายกัน
สธ. ชวน วัยรุ่นยุคใหม่ รักให้เป็น รักให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์...
29
19 ก.พ. คืนมาฆบูชาชวนจับตา “ซูเปอร์ฟูลมูน” ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่ส...
45
เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562...
55
มหาดไทย ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นย้ำข้าราชการที่ดี ต้องรู้หน้าที่...
68
ผู้รับบำนาญสามารถพิมพ์หนังสือรัรบรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ท...
53
ออมสิน จัดโปรโมชั่นลุยงานใหญ่ Money Expo 2019 ขอนแก่น ครั้งที่ 1 สลากอ...
50
กรมบัญชีกลางสรุปการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ 14.5 ล้านร...
52
ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบธุรกรรมการให้บริการชั่วคราว 16 กุมภาพันธ์ นี...
65
ออมสิน เพิ่มช่องทางฝากเงินพร้อมกันทั่วประเทศ 211,000 จุด เปิดโครงการ “...
63
พม. แถลงกิจกรรมวันแห่งความรัก ปี 62 รณรงค์ลดความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ...
49
กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่า...
133
ไฟฟ้า ประปา จับมือร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน เชิญชวน โหลดแ...
49

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เตรียมจัดงานสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 6...
74


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา