รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เตรียมจัดงานสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 62 โดยชวนประชาชน ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

4 ก.พ. 2562 เวลา 21:33 | อ่าน 338
Advertisement

 
รมต.นร.นายสุวพันธุ์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

สัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 62

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 14.15 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ว่า เพื่อเตรียมการจัดงานงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากจัดงานดังกล่าวเป็นงานที่สำคัญของชาวพุทธและของชาติ โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมโดยรวม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานดังกล่าวจะเกิดผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมนำและยึดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการซึมซับและการยึดในหลักของศีล 5 ไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันตลอดไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2562 ซึ่งวันมาฆาบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาฯ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมนการดำเนินในชีวิตประจำวัน อันได้ เบญจศีล รักษาศีล 5 ข้อ ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว เบญจธรรม เมตตา ความรัก ปรารถนาดีกับผู้อื่น กรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี อุเบกขา ทำใจยอมรับความจริง รวมทั้งนำหัวใจพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาในงานสัปดาห์วันมาฆบูชา

ทั้งนี้งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ จัดทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะที่ในภูมิภาคต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย จะมีกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้ร่วมสร้างบุญในวันสำคัญกัน เช่น

ในส่วนกลาง ณ พุทธมณฑล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 400 รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ จำนวน 500

รูป/คน กิจกรรมพิธีรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา นำไปปลูก ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การจัดแสดงนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา และการจัดกิจกรรมแสดงพลังจิตอาสา Big Cleaning day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

นอกจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ได้แก่ นิทรรศการพิธีรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และกิจกรรมธนาคารความดี “ความดีสัมผัสได้” ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 07.30 – 08.30 น.ณ บริเวรตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับในต่างประเทศจะจัดกิจกรรมขึ้นที่วัดไทยทั่วโลก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอดทั้งวันที่ภูมิภาค ต่างจังหวัดทั่วทั้งประเทศและวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onab.go.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 441 7966


……………………………….

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Advertisement

Advertisement

4 ก.พ. 2562 เวลา 21:33 | อ่าน 338

Advertisement
 
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,165,020 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
942,989 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
762,586 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
749,921 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
570,498 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
510,078 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
508,577 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
482,513 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
476,648 26 พ.ค. 2560
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
418,076 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับมาใหม่
สรุป มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 มีอะไรบ้าง?...
20 ส.ค. 2562 42
สธ. เตรียมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยในโรงพยาบาล 12 แห่ง...
20 ส.ค. 2562 12
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 ...
20 ส.ค. 2562 82
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องของรัฐบาล...
18 ส.ค. 2562 44
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562...
18 ส.ค. 2562 143
ดวงกับดาวประจำวันที่ 19-25 สิงหาคม 2562...
18 ส.ค. 2562 89
“อนุทิน” เปิดคลินิกกัญชาเพื่อรักษาทางการแพทย์แห่งแรก ที่ รพ.มหาราชนครร...
17 ส.ค. 2562 94
กฎหมายใหม่ ตำรวจจราจร ยึดใบขับขี่ไม่ได้ เริ่มใช้ 20 กันยายน 2562...
17 ส.ค. 2562 157
ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน เตรียมเสนอที่ประชุมค...
16 ส.ค. 2562 86
ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาท...
16 ส.ค. 2562 86
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
สรุป มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 มีอะไรบ้าง?...
42
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 ...
82
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องของรัฐบาล...
44
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562...
143
“อนุทิน” เปิดคลินิกกัญชาเพื่อรักษาทางการแพทย์แห่งแรก ที่ รพ.มหาราชนครร...
95
กฎหมายใหม่ ตำรวจจราจร ยึดใบขับขี่ไม่ได้ เริ่มใช้ 20 กันยายน 2562...
157
ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน เตรียมเสนอที่ประชุมค...
86
ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาท...
87
ธุรกิจซื้อขายออนไลน์ไม่ได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี...
42
กบข. ร่วมกับนักลงทุนสถาบันรวม 32 ราย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมลงนามแนวปฏิบัต...
45
ธ.ก.ส. จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดบริการรับฝากสลากเกษตรยั่งยืน ฝาก-...
34
ธอส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125% ต่อปี...
55

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เตรียมจัดงานสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 6...
339