วิธียื่นลดหย่อนภาษีด้วย LTF RMF ฉบับมนุษย์เงินเดือน

19 ก.พ. 2562 เวลา 09:05 | อ่าน 208
Advertisement

 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศกาลยื่นภาษีประจำปีภาษี 2561 นะคะ คงเป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับมนุษย์เงินเดือนหลายๆ คน โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงาน ยิ่งต้องมายื่นภาษีเป็นปีแรกด้วยก็อาจจะมีคำถามมากมาย…วันนี้เราจะมาสอนวิธีการยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ง่ายๆ ทำตามได้ไม่ยาก!! มาติดตามกันเลยค่ะ

ใครต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบ้าง ?

ใครต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบ้าง ?


ตามกฎหมายกำหนดว่า บุคคลทุกคน เว้นแต่ผู้เยาว์ หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ มีหน้าที่ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษี หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. มนุษย์เงินเดือนที่มีเงินได้เกินกว่า 120,000 บาท/ปี (สำหรับคนโสด) หรือมีเงินได้เกินกว่า 220,000 บาท/ปี (สำหรับคนมีคู่สมรส)

2. กรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือน ที่มีเงินได้เกินกว่า 60,000 บาท/ปี (สำหรับคนโสด) หรือมีเงินได้เกินกว่า 120,000 บาท/ปี (สำหรับคนมีคู่สมรส)

หากเข้าเงื่อนไขข้างต้น ไม่ว่ารายได้จะถึงเกณฑ์เสียภาษีหรือไม่ ก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามกฎหมาย!!

ยื่นภาษีได้ถึงวันไหน ?


ปัจจุบันการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทำได้ง่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยในปีภาษี 2561 เราสามารถยื่นภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 – 9 เมษายน 2562

ก่อนยื่นภาษีต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?


1. หนังสือรับรองเงินเดือนและการหักภาษี (50 ทวิ) หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งได้รับจากนายจ้าง โดยในเอกสารก็จะมีรายละเอียดว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ ? จ่ายค่าประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่าไหร่ ?

2. ค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น

● ทะเบียนสมรส
● เอกสารรับรองบุตร
● หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา
● หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ
● เอกสารชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดา-มารดา


3. ค่าลดหย่อนส่วนตัว เช่น

● หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต
● เอกสารจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
● ใบเสร็จรับเงินบริจาค
● ใบกำกับภาษีจากการซื้อของช่วงช็อปช่วยชาติ
● ใบกำกับภาษีจากการเที่ยวเมืองรอง
● หนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF RMF


ได้ทั้งลงทุนและสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะ


LTF : ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ต่อปี และไม่เกิน 500,000 บาท
RMF : ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีนั้น และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. และประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

สามารถซื้อทุกกองทุนออนไลน์ได้ครบ จบที่เดียว 11 บลจ. อ่านเพิ่มเติม คลิกที่รูปได้เลย!!

วิธียื่นลดหย่อนภาษีด้วย LTF RMF ฉบับมนุษย์เงินเดือน
Advertisement

สมัครบริการพร้อมเพย์ก่อนทำการยื่นภาษี


กรณีที่คิดว่าจะได้เงินภาษีคืน หากอยากได้เงินคืนแบบรวดเร็วทันใจควรสมัครบริการพร้อมเพย์และทำการผูกบัญชีเข้ากับเลขบัตรประชาชนของเราให้เรียบร้อยก่อนทำการยื่นภาษี แต่สำหรับใครที่ไม่ประสงค์สมัครบริการพร้อมเพย์ก็ยังได้ภาษีคืนนะคะ เพียงแต่จะได้เป็นเช็คทางไปรษณีย์เท่านั้นค่ะ


วิธีการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง


1. เข้าไปที่ www.rd.go.th ของกรมสรรพากร และเลือก “ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”

วิธีการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

2. เลือก “ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91”

วิธีการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

3. ระบุหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ (หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้คลิกลงทะเบียนก่อน)

วิธีการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง


4. หลังจากที่ log in เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อมูลที่เรากรอกไว้ตอนลงทะเบียนปรากฎอยู่ หากพบข้อมูลผิดพลาดให้ดำเนินการแก้ไข เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ทำรายการต่อไป”
วิธีการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง


5. หน้าหลักจะปรากฎข้อมูลของเราอยู่ทางซ้ายมือ
● เลือกสถานภาพของผู้มีเงินได้ (ตามกฎหมาย)
● เลือกสถานะการยื่นแบบ

วิธีการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง


6. เลือกประเภทเงินได้และค่าลดหย่อน ต้องเลือกให้ครบว่าเงินได้ประเภทใดบ้าง ซึ่งโดยปกติ มนุษย์เงินเดือนก็จะต้องเลือก มาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง บำนาญ โบนัสฯ เป็นหลัก และอย่าลืมเลือกค่าลดหย่อนที่ด้านขวามือให้ครบด้วยนะคะ

วิธีการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

7. กรอกข้อมูลรายละเอียดเงินได้และค่าลดหย่อนตามที่เราเลือกมา โดยระบุเงินได้พึงประเมิน พร้อมทั้งจำนวนภาษีที่บริษัทหัก ณ ที่จ่าย หากมีเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ให้กรอกตัวเลขนั้นด้วย ส่วนช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ให้กรอกเลขภาษีของบริษัทที่จ่ายเงินให้เรา

วิธีการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

8. กรอกข้อมูลการลดหย่อนต่างๆ ที่เตรียมไว้

วิธีการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง


9. ระบบจะคำนวณภาษีให้เราอัตโนมัติ แต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องว่ารายการตกหล่นหรือไม่
ซึ่งหน้านี้จะมีสิ่งที่ต้องเช็คอยู่ 2 จุด คือ

เลือกว่าจะบริจาคภาษีที่ชำระ ให้พรรคการเมืองหรือไม่หากมีการเสียภาษีเกิน 3,000 บาท สามารถเลือกผ่อนได้ 3 งวด

10. ยืนยันการยื่นแบบ หากไม่มีข้อผิดพลาดอะไรก็คลิก “ยืนยันการยื่นแบบ” ได้เลย

วิธีการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง


เป็นอย่างไรบ้างคะ ขั้นตอนการยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตฉบับมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ว่ามือเก่าหรือมือใหม่ก็สามารถทำตามได้ไม่ยาก หรือท่านไหนที่ไม่สะดวกทำผ่าน PC ก็สามารถยื่นแบบผ่านแอพพลิเคชั่น RD Smart Tax ได้เช่นกันค่ะ รู้แล้วก็รีบทำนะคะเพราะยิ่งยืนภาษีไวเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เงินคืนเร็วเท่านั้นค่ะข้อมูลจาก ความรู้ของนักลงทุนธนาคารกรุงเทพ


208

Advertisement
 
  10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,146,426 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
930,630 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
754,306 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
635,810 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
550,780 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
498,713 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
483,407 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
470,489 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
413,700 25 พ.ค. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
398,153 26 พ.ค. 2560
ดูเพิ่มเติม
  10 ลำดับมาใหม่
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 1...
24 เม.ย. 2562 101
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 7 ปี 2562...
24 เม.ย. 2562 97
กรมธนารักษ์ขยายเวลาการรับจองเหรียญพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถึง 10 พฤษภาคม...
24 เม.ย. 2562 72
กรมบัญชีกลางแจงความคืบหน้าร่างพระราชกฤษฎีกาเพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และ...
24 เม.ย. 2562 72
กรมบัญชีกลางขยายการสมัครร้านค้าที่ใช้แอพฯ “ถุงเงินประชารัฐ” ตั้งเป้า 1...
23 เม.ย. 2562 27
สดร. เผย พายุสุริยะ ไม่ใช่สาเหตุโลกร้อน วอนคนไทยอย่าตระหนก...
23 เม.ย. 2562 34
เหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
23 เม.ย. 2562 82
เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2562 ชาวกรุงเทพเตรียมไร้เงา 27 เมษายน นี้...
22 เม.ย. 2562 67
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย ชุด 7 ปี 2562...
22 เม.ย. 2562 138
ดวงกับดาวประจำวันที่ 22-28 เมษายน 2562...
21 เม.ย. 2562 103
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
กรมธนารักษ์ขยายเวลาการรับจองเหรียญพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถึง 10 พฤษภาคม...
72
กรมบัญชีกลางขยายการสมัครร้านค้าที่ใช้แอพฯ “ถุงเงินประชารัฐ” ตั้งเป้า 1...
27
สดร. เผย พายุสุริยะ ไม่ใช่สาเหตุโลกร้อน วอนคนไทยอย่าตระหนก...
34
เหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
82
เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2562 ชาวกรุงเทพเตรียมไร้เงา 27 เมษายน นี้...
67
สธ. เปิดศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รองรับประชาชนภาคตะวัน...
53
สธ. แนะประชาชนเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทางเทศกาลสงกรานต์...
56
กองทุนผู้สูงอายุขยายเวลาจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ท...
63
สมอ.ห่วงใยผู้บริโภคช่วงสงกรานต์ เตือนใช้สินค้าดู มอก. เพื่อความปลอดภัย...
53
สธ.ร่วมใจปกป้องคนไทย ไป-กลับปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์...
69
ดีอี เผย 5G ใกล้เกิดจริง ไอทียูระดมผู้เชี่ยวชาญเคาะมาตรฐานทันปีนี้...
64
กระทรวงเกษตรฯ ชี้ความสำเร็จโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาฯ...
72

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
วิธียื่นลดหย่อนภาษีด้วย LTF RMF ฉบับมนุษย์เงินเดือน...
209


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา