สปก. 23 จังหวัดเฮ ! ครม.เห็นชอบยืดเวลาส่งเงินสมทบ วงเงินกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท

21 ก.พ. 2562 เวลา 08:12 | อ่าน 97
Advertisement

 
รมว.แรงงาน เผย มติ ครม.เห็นชอบ ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ธ.ค.61 - ก.พ.62 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ คิดเป็นวงเงินประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท

ายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ กระทรวงแรงงานได้เสนอร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. .... เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว ซึ่งจะทำให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่อยู่ในท้องที่ที่ที่เกิดวาตภัยและอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” “(PABUK)” จำนวน 23 จังหวัด ได้แก่ 1) กระบี่ 2) จันทบุรี 3) ชุมพร 4) ชลบุรี 5) ตรัง 6) ตราด 7) นครศรีธรรมราช 8) นราธิวาส 9) ประจวบคีรีขันธ์ 10) ปัตตานี 11) พังงาน 12) พัทลุง 13) เพชรบุรี 14) ภูเก็ต 15) ยะลา 16) ระนอง 17) ระยอง 18) สงขลา 19) สตูล 20) สมุทรปราการ 21) สมุทรสงคราม 22) สมุทรสาคร และ 23) สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นนายจ้างในสถานประกอบการจำนวน 129,981 แห่ง มีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 3,517,817 คน และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 411,358 คน รวมทั้งสิ้น 3,929,175 คน
Advertisement

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้จะขยายเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง สำหรับค่าจ้างงวดเดือน ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 โดยยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 เม.ย.62 และขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนเดือน ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 โดยให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่ 15 เม.ย.62 ทั้งนี้ การขยายเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างตามมาตรา 47 และขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนของผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 นายจ้างและผู้ประกันตนไม่ต้องชำระเงินเพิ่มตามกฎหมายภายในกำหนดระยะเวลาที่ขยายออกไป สำหรับการยืดเวลาการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างเป็นเวลา 3 เดือนนั้น คิดเป็นวงเงินเดือนละประมาณ 6,000 ล้านบาท
รวม 3 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 18,000 ล้านบาท


แต่หากพ้นกำหนดเวลาที่ขยายออกไปตามมาตรการแล้ว นายจ้างและผู้ประกันตนไม่ส่งเงินสมทบ จะถือว่านายจ้างและผู้ประกันตนไม่นำส่งเงินสมทบภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยนายจ้าง ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้นำส่งนับแต่วันวันถัดจากวันที่มีหน้าต้องนำส่งเงินสมทบ และสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้นำส่งนับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ


“กระทรวงแรงงานขอยืนยันว่าการขยายกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะไม่ได้รับผลกระทบต่อการใช้สิทธิรับผลประโยชน์ทดแทน เนื่องจากมาตรา 47 ให้ถือว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้วทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะไม่มีผลต่อสถานภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ดังนั้นขอให้ผู้ประกันตน มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้สิทธิรับผลประโยชน์ทดแทนได้ตามปกติ” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวในท้ายสุดกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม – ข่าว/
18 กุมภาพันธ์ 2562


97

Advertisement
 
  10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,141,485 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
928,377 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
748,830 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
619,125 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
546,224 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
494,969 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
475,650 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
467,876 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
412,505 25 พ.ค. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
373,560 26 พ.ค. 2560
ดูเพิ่มเติม
  10 ลำดับมาใหม่
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562...
26 มี.ค. 2562 49
ดวงกับดาวประจำวันที่ 25-31 มีนาคม 2562...
24 มี.ค. 2562 94
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กา...
20 มี.ค. 2562 48
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 5 ปี 2562...
20 มี.ค. 2562 144
กรุงไทยปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 23 มีนาคมนี้ เวลา 00.01 -...
20 มี.ค. 2562 60
ยกเลิกจ่ายยารักษามะเร็งข้าราชการ ไม่เป็นความจริง ชี้ปรับหลักเกณฑ์ให้ใช...
20 มี.ค. 2562 62
คปร.มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาล 2,900 อัตรา ครบตามมติครม....
20 มี.ค. 2562 77
ประกาศราชกิจจานุเบกษากฎหมายภาษี e-payment...
20 มี.ค. 2562 365
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย ชุด 5 ปี 2562...
19 มี.ค. 2562 272
แนวข้อสอบภาค ก.พ. ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ชุด 4 ปี 2562...
19 มี.ค. 2562 82
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กา...
48
กรุงไทยปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 23 มีนาคมนี้ เวลา 00.01 -...
60
ถาม-ตอบ การสมัครและสอบภาค ก ก.พ. ปี 2562...
281
สั่งทบทวน ปรับอัตราความเร็วรถบนทางหลวงระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเป็...
75
สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธี...
1,051
สธ.เผยความคืบหน้ากรณีข้าราชการได้รับเงินเกินสิทธิ...
93
กรมบัญชีกลางเผยสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบบัตรแมงมุม และบัตร EMV ...
62
บัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ที่ปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาท/คน ภ...
88
เดินหน้าคืนที่ดิน ปลดทุกข์หนี้นอกระบบชาวบ้าน ย้ำเราไม่ทิ้งกันและจะต่อส...
104
กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ เปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญ...
136
ธ.ก.ส. ร่วม สปสช. และสำนักอนามัย เปิดจุดบริการสิทธิบัตรทอง...
73
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ กรณีพบการกระทำที่สร้างผลกร...
85

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
สปก. 23 จังหวัดเฮ ! ครม.เห็นชอบยืดเวลาส่งเงินสมทบ วงเงินกว่า 1.8 หมื่น...
98


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา