ครม. เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ

1 พ.ค. 2562 เวลา 22:28 | อ่าน 123
Advertisement

 
ครม. เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ
ครม. เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ

มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562

วันนี้ (30 เมษายน 2562) เวลา 14.15 น. ณ ศูนย์แถลงข่าว นารีสโมสร นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย


มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ ผู้พิการรับเบี้ยคนพิการเพิ่มจากเดิม 200 บาท/คน/เดือน เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ดูแลสุขภาพและเดินทาง ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม -กันยายน 2562

มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและปัจจัยการผลิตอื่นๆที่จำเป็น 1,000 /คน ในช่วงที่รายได้เกษตรกรหดตัว ราคาผันผวน (เพียงครั้งเดียว)
Advertisement

มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วยเปิดปีการศึกษา จำนวน 500 บาทต่อบุตร 1 คน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่เรื่องค่าชุดนักเรียนอุปกรณ์การศึกษาช่วงลูกปิดเทอม ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองมักมีค่าใช้จ่ายสูงของปี

มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีรายได้น้อย สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเพดานในช่องร้านธงฟ้าฯ ให้ถึง 500 ต่อคนต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาปากท้องและรักษากำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ใช้ได้ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2562 หลังจากมาตรการสิ้นสุดแล้ว จะได้มีการประเมินผลและการวัดความคุ้มค่า เพื่อนำผลสรุปรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยมาตรการพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 13,210 ล้านบาท

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ได้แก่

- มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย สำหรับค่าบริการนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม โฮมสเตย์ในเมืองหลักสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท และในเมืองรองไม่เกิน 20,000 บาท โดยจะต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 30 เมษายน- 30 มิถุนายน 62

- มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา สำหรับค่าซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาไม่เกินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 15,000 บาท ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่ 1 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน 62

- มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย สำหรับค่าซื้อสินค้าโอท้อปนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 30 เมษายน- 30 มิถุนายน 62

- มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน ค่าซื้อหนังสือและค่าบริการอีบุ๊คสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ค่าซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรืออาคารห้องชุด ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 200,000 บาท ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคือ 30 เมษายน- 31 ธันวาคม 2562 และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 เป็นการอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ จำนวน 13,210 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายจากประชาชนและเอกชน ซึ่งจะผลักดันให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2562 เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังประมาณไว้คือ เท่ากับร้อยละ 3.9 นอกจากนี้ ยังหวังช่วยผู้มีรายได้น้อย ในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการดำรงชีพ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.sorbdee.net/article/1862

123

Advertisement
 
  10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,149,888 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
932,724 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
756,769 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
651,646 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
559,960 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
501,416 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
488,156 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
472,567 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
414,571 25 พ.ค. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
413,641 26 พ.ค. 2560
ดูเพิ่มเติม
  10 ลำดับมาใหม่
เปิดแอร์พร้อมพัดลม ประหยัดไฟกว่า จริงหรือไม่?...
20 พ.ค. 2562 54
สธ.พบผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่าร้อยละ 50 เป็นเด็กนักเรียน แนะร่วมมือกำจัดแ...
20 พ.ค. 2562 27
กบข. ออมเพิ่มดีอย่างไร และออมเพิ่มต้องทำอย่างไร...
20 พ.ค. 2562 38
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 6...
19 พ.ค. 2562 40
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 5...
19 พ.ค. 2562 40
5 ปี เด็กไทยตายบนถนนเกือบ 20,000 คน ช่วงปิดเทอมยอดตายพุ่ง...
19 พ.ค. 2562 37
ดวงกับดาวประจำวันที่ 20-26 พฤษภาคม2562...
19 พ.ค. 2562 75
คำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในรัชกาล...
18 พ.ค. 2562 56
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 4...
18 พ.ค. 2562 69
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 ชุดที่ 3...
18 พ.ค. 2562 76
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
  บทความที่คล้ายกัน
5 ปี เด็กไทยตายบนถนนเกือบ 20,000 คน ช่วงปิดเทอมยอดตายพุ่ง...
37
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ๓ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ส...
530
ก.อุตฯ ชู 2 มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์ม พร้อมหนุนรถรถยนต์ใช้น้ำมัน B2...
61
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2562...
136
ครม. เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง...
123
นายกฯ เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ รับ 10 ข้อเรียกร้องยืนยันรัฐบาลดูแลสิทธ...
92
มติคณะรัฐมตรี มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562...
151
กรมธนารักษ์ขยายเวลาการรับจองเหรียญพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถึง 10 พฤษภาคม...
206
กรมบัญชีกลางขยายการสมัครร้านค้าที่ใช้แอพฯ “ถุงเงินประชารัฐ” ตั้งเป้า 1...
117
สดร. เผย พายุสุริยะ ไม่ใช่สาเหตุโลกร้อน วอนคนไทยอย่าตระหนก...
106
เหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
260
เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2562 ชาวกรุงเทพเตรียมไร้เงา 27 เมษายน นี้...
168

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ครม. เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง...
124


สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ
©copyright sorbdee.net 2011-2019 | ติดต่อเรา