รัฐมนตรีเกษตรฯ เผยผลการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร ปี 2558-2562

6 มิ.ย. 2562 เวลา 22:50 | อ่าน 271
Advertisement

 
รัฐมนตรีเกษตรฯ เผยผลการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร ปี 2558-2562 สำเร็จแล้ว 36 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 2.87 ล้านราย
รัฐมนตรีเกษตรฯ เผยผลการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร ปี 2558-2562

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลการดำเนินงานการจัดสรร ที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร ว่า จากปัญหาการรุกพื้นที่ป่าไม้และปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ และปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากรที่ดิน เกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง มีการครอบครองที่ดิน ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รัฐบาลจึงมีนโยบายในการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการดำเนินของ กระทรวงเกษตรฯ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีการรับมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพตั้งแต่ปี 2558 – 2562 โดยได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพแล้ว 126 พื้นที่ ใน 58 จังหวัด และได้มีการจัดทำ โครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำแล้ว 20 พื้นที่ ใน 7 จังหวัด เป็นพื้นที่ทั้งหมด 14,126 ไร่ เพื่อให้เกษตรกร 1,484 ราย สามารถทำอาชีพได้อย่างมั่นคง


“กระทรวงเกษตรฯ สามารถยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 แล้ว 443,889 ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินแล้วรวม 301,802 ไร่ (ตามข้อ 9(1) จัดให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล คทช. 33,443 ไร่ และข้อ 9(2) จัดให้ผู้ถือครองเดิมหรือกระจายสิทธิ ตามกฎหมาย ส.ป.ก. 268,359 ไร่) ส.ป.ก. ใช้หลักการบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่โดยจัดทำ MOU ระหว่าง 9 หน่วยงาน ได้แก่ ส.ป.ก. กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทำให้ เกษตรกร/ผู้ยากไร้และไม่มีที่ดินทำกินได้รับสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินทำกิน ได้รับการพัฒนาอาชีพและ โครงสร้างพื้นฐาน โดย ส.ป.ก. ได้เข้าปรับพื้นที่ 10,945 ไร่ ก่อสร้างถนนสาย หลัก/สายซอยกว่า 120 กิโลเมตร และร่วมกับกรมชลประทานในการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ คทช. แล้ว 13 แห่ง สร้างบ่อบาดาลแล้ว 31 บ่อ ร่วมกับ พอช. สร้างบ้านพักให้กับเกษตรกรแล้ว 859 หลัง สร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว 6 แห่ง ทั้งนี้ ได้นำนโยบายตลาดนำการผลิตมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้กับ เกษตรกรโดยเฉลี่ยปีละ 93,130 บาท/ครัว เรือน ซึ่งสูงกว่ารายได้ทางการเกษตรสุทธิของทั้งประเทศ นับว่าเป็น การสร้างความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้” นายกฤษฎา กล่าว
Advertisement

สำหรับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีผลการจัดที่ดินทำกินรวม 36.08 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่เกษตรกรรม 35.21 ล้านไร่ ที่ชุมชน 0.38 ล้านไร่ และที่เอกชน 0.49 ล้านไร่ โดยจัดให้เกษตรกรแล้ว 2.87 ล้านราย.
ณาผลงานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเป็นหนี้สิน ตั้งแต่การจัดตั้งกองทุนฯ ตามกฎหมายตั้งแต่ปี 2543 มานั้น จึงถือได้ว่าเป็นรัฐบาลแรกที่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สิน เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ได้อย่างเป็นระบบโดยไม่เสียวินัยการเงินการคลังของประเทศ นอกจากนั้่น ยังปรับแก้ไข สาระสำคัญของร่างกฎหมายกองทุนฟื้นฟู ฯ คือ กำหนดให้การชำระหนี้แทนเกษตรกรทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และบุคคลค้ำประกัน ได้กำหนดวิธีการในการชำระหนี้แทนเกษตรกรกรณีบุคคลค้ำประกันให้ชัดเจน โดยให้กองทุน ชำระหนี้แทนได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้สามารถขยายขอบเขตการชำระหนี้ให้ครอบคลุม เกษตรกรที่มีปัญหามากยิ่งขึ้นอีกด้วย” นายกฤษฎา กล่าว.
Advertisement

6 มิ.ย. 2562 เวลา 22:50 | อ่าน 271

tags :
  เรื่องเกี่ยวข้อง
รอบ 15 มาแล้ว! สถ.เรียกรายงานตัว บรรจุขรก.-พนง.ท้องถิ่น 30 ก.ย.นี้...
155 18 ก.ย. 2562
น้ำใจคนไทยหลั่งไหล "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ได้ยอดบริจาครวมก...
55 18 ก.ย. 2562
กบข. จัดสวัสดิการพิเศษสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณอายุ...
105 17 ก.ย. 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี ...
118 15 ก.ย. 2562
โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัว...
118 15 ก.ย. 2562
ดวงกับดาวประจำวันที่ 16-22 กันยายน 2562...
176 15 ก.ย. 2562

 
Advertisement
 
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,168,768 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
946,440 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
783,948 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
764,318 6 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
571,762 27 ก.ค. 2557
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
516,916 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
513,013 25 พ.ค. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
502,499 26 พ.ค. 2560
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
486,448 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
419,207 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับมาใหม่
รอบ 15 มาแล้ว! สถ.เรียกรายงานตัว บรรจุขรก.-พนง.ท้องถิ่น 30 ก.ย.นี้...
18 ก.ย. 2562 154
น้ำใจคนไทยหลั่งไหล "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ได้ยอดบริจาครวมก...
18 ก.ย. 2562 55
กบข. จัดสวัสดิการพิเศษสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณอายุ...
17 ก.ย. 2562 104
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี ...
15 ก.ย. 2562 118
โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัว...
15 ก.ย. 2562 118
ดวงกับดาวประจำวันที่ 16-22 กันยายน 2562...
15 ก.ย. 2562 174
ว10/2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข...
14 ก.ย. 2562 83
เปลี่ยนบ้านเป็นเงินบำนาญ เกษียณสามารถเอาบ้านของตัวเองที่ปลอดจำนอง...
13 ก.ย. 2562 126
ธอส. ฉลองครบรอบ 66 ปี อัด 27,000 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจเปิดตัว สินเชื...
11 ก.ย. 2562 117
ครม.เห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ป...
10 ก.ย. 2562 87
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
น้ำใจคนไทยหลั่งไหล "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ได้ยอดบริจาครวมก...
55 18 ก.ย. 2562
กบข. จัดสวัสดิการพิเศษสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณอายุ...
105 17 ก.ย. 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี ...
118 15 ก.ย. 2562
ธอส. ฉลองครบรอบ 66 ปี อัด 27,000 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจเปิดตัว สินเชื...
117 11 ก.ย. 2562
ครม.เห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ป...
87 10 ก.ย. 2562
กรมบัญชีกลาง “เวิร์ค” ผู้ประกอบการแห่สมัครเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้”...
144 8 ก.ย. 2562
ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน...
103 8 ก.ย. 2562
ออมสิน ชวนออมเงินลุ้นโชค ผลตอบแทนสูง และยกเว้นภาษี กับ “สลากออมสินดิจิ...
105 4 ก.ย. 2562
ความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”...
93 4 ก.ย. 2562
กรมบัญชีกลางเดินหน้ารับสมัครร้านค้าลงทะเบียนมาตรการ “ชิมช้อปใช้”เพื่อร...
151 2 ก.ย. 2562
กรมบัญชีกลางประสานกรุงไทยเตรียมพร้อม เพื่อรองรับการถอนเงินจากตู้ ATM ต...
165 30 ส.ค. 2562
นายกรัฐมนตรี เผยเตรียมพิจารณาเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม...
142 29 ส.ค. 2562

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
รัฐมนตรีเกษตรฯ เผยผลการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เ...
272 6 มิ.ย. 2562