ฝนหลวง ชลประทาน ทั่วประเทศ รวมพลังจัดการภัยแล้ง

22 ก.ค. 2562 เวลา 21:05 | อ่าน 146
Advertisement

 
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร


นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระบุถึงปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค แก่เกษตรกรทั่วประเทศโดยจัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงให้กับทุกหน่วยไปดำเนินการ ดังนี้

1.หน่วยฯ สุราษฎร์ธานี

พื้นที่ป่าพรุครวนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช
และพื้นที่การเกษตร จ.พัทลุง(อ.ควนขนุน) จ.สงขลา(อ.ระโนด)
จ.นครศรีธรรมราช(อ.ชะอวด อ.เชียรใหญ่ อ.ลานสกา อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ปากพนัง อ.หัวไทร)


2.หน่วยฯ สระแก้ว

พื้นที่การเกษตร
จ.สระแก้ว(อ.ตาพระยา)
จ.ปราจีนบุรี(อ.เมือง)
และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จ.สระแก้ว

3.หน่วยฯ สุรินทร์

พื้นที่การเกษตร
จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์
พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จ.สุรินทร์

4.หน่วยฯ อุบลราชธานี

พื้นที่การเกษตร
จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ
พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
และอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จ.อำนาจเจริญ

ฝนหลวง ชลประทาน ทั่วประเทศ รวมพลังจัดการภัยแล้ง
Advertisement

5.หน่วยฯ ขอนแก่น

พื้นที่การเกษตร จ.ชัยภูมิตอนล่าง และ จ.กาฬสินธุ์


6.หน่วยฯ ตาก

พื้นที่การเกษตร
จ.ตาก(อ.เมือง อ.บ้านตาก อ.วังเจ้า)
จ.เชียงใหม่(อ.ฮอด อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.สะเมิง)
จ.สุโขทัย(อ.บ้านด่านลานหอย อ.เมือง อ.กงไกรลาศ อ.คีรีมาศ)


7.หน่วยฯ เชียงใหม่

พื้นที่การเกษตร
จ.พะเยา(อ.ปง อ.เชียงม่วน อ.ดอกคำใต้)
จ.แพร่(อ.เมือง อ.ร้องกวาง อ.ลอง อ.สอง อ.สูงเม่น อ.หนองม่วงไข่)
จ.น่าน(อ.เมือง อ.ท่าวังผา อ.บ้านหลวง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.เวียงสา)

สอดคล้องกับกรมชลประทาน รวมพลังทุกภาคส่วน ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดยเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง


นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน แจ้งว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนมากว่า 2 เดือนแล้วแต่ยังคงมีฝนตกน้อยไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้ง จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง
ดำเนินการทั่วประเทศ ดังนี้


สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทานและพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยบริหารจัดการน้ำและหมุนเวียนการใช้น้ำแบบรอบเวรอย่างเคร่งครัด พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วน เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ รวมถึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรทยอยปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก และเดินหน้าโครงการฝากน้ำไว้ในแก้มลิงอีก 8 แห่ง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตด้วย


โครงการชลประทานสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองพระสะทึง และคลองพระปรง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับใช้ผลิตน้ำประปาส่งให้พื้นที่ในเขตอำเภอเมือง และ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


โครงการชลประทานชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ(JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ร่วมกับเกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อหารือเรื่องการส่งน้ำช่วยพื้นที่นอกเขตชลประทาน มติที่ประชุมให้ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อ.บำเหน็จณรงค์ ส่งไปยังลำห้วยทราย เพื่อส่งน้ำไปช่วยเกษตรกรใน อ.จตุรัส เริ่มทำการส่งน้ำมาตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา และจะทำการส่งน้ำไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายข้อมูลจาก insight ครม. รูปจาก เว็บหนังสือพิมพ์แนวหน้า
Advertisement

22 ก.ค. 2562 เวลา 21:05 | อ่าน 146

Advertisement
 
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,165,542 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
943,459 21 ก.พ. 2559
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
762,808 6 เม.ย. 2558
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
754,239 4 ก.ย. 2556
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
570,682 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
510,464 25 พ.ค. 2558
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
509,517 27 เม.ย. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
482,967 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
479,678 26 พ.ค. 2560
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
418,216 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับมาใหม่
ออมสิน ชวนออมเงินดอกเบี้ยสูงกับ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 106” ดอกเบี้ยส...
25 ส.ค. 2562 18
ดวงกับดาวประจำวันที่ 26 ส.ค. - 1 ก.ย. 2562...
25 ส.ค. 2562 44
ห้ามทวงหนี้เกินวันละหนึ่งครั้ง...
23 ส.ค. 2562 98
ลดทุกที่นั่ง ทุกเส้นทาง สมาชิก กบข. จองตั๋วนครชัยแอร์ รับส่วนลด 100 บา...
23 ส.ค. 2562 51
โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรค Chikungunya ชิคุนกุนยา...
22 ส.ค. 2562 53
ธอส. จัดให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. กู้บ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปีแรก...
22 ส.ค. 2562 75
สรุป มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 มีอะไรบ้าง?...
20 ส.ค. 2562 114
สธ. เตรียมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยในโรงพยาบาล 12 แห่ง...
20 ส.ค. 2562 27
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 ...
20 ส.ค. 2562 145
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องของรัฐบาล...
18 ส.ค. 2562 72
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความที่คล้ายกัน
ออมสิน ชวนออมเงินดอกเบี้ยสูงกับ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 106” ดอกเบี้ยส...
18
สรุป มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 มีอะไรบ้าง?...
114
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 ...
145
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องของรัฐบาล...
72
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562...
207
“อนุทิน” เปิดคลินิกกัญชาเพื่อรักษาทางการแพทย์แห่งแรก ที่ รพ.มหาราชนครร...
114
กฎหมายใหม่ ตำรวจจราจร ยึดใบขับขี่ไม่ได้ เริ่มใช้ 20 กันยายน 2562...
195
ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน เตรียมเสนอที่ประชุมค...
103
ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาท...
116
ธุรกิจซื้อขายออนไลน์ไม่ได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี...
54
กบข. ร่วมกับนักลงทุนสถาบันรวม 32 ราย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมลงนามแนวปฏิบัต...
56
ธ.ก.ส. จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดบริการรับฝากสลากเกษตรยั่งยืน ฝาก-...
41

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ฝนหลวง ชลประทาน ทั่วประเทศ รวมพลังจัดการภัยแล้ง...
147