ฝนหลวง ชลประทาน ทั่วประเทศ รวมพลังจัดการภัยแล้ง

22 ก.ค. 2562 เวลา 21:05 | อ่าน 344
Advertisement
 
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร


นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระบุถึงปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค แก่เกษตรกรทั่วประเทศโดยจัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงให้กับทุกหน่วยไปดำเนินการ ดังนี้

1.หน่วยฯ สุราษฎร์ธานี

พื้นที่ป่าพรุครวนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช
และพื้นที่การเกษตร จ.พัทลุง(อ.ควนขนุน) จ.สงขลา(อ.ระโนด)
จ.นครศรีธรรมราช(อ.ชะอวด อ.เชียรใหญ่ อ.ลานสกา อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ปากพนัง อ.หัวไทร)


2.หน่วยฯ สระแก้ว

พื้นที่การเกษตร
จ.สระแก้ว(อ.ตาพระยา)
จ.ปราจีนบุรี(อ.เมือง)
และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จ.สระแก้ว

3.หน่วยฯ สุรินทร์

พื้นที่การเกษตร
จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์
พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จ.สุรินทร์

4.หน่วยฯ อุบลราชธานี

พื้นที่การเกษตร
จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ
พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
และอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จ.อำนาจเจริญ

ฝนหลวง ชลประทาน ทั่วประเทศ รวมพลังจัดการภัยแล้ง
Advertisement

5.หน่วยฯ ขอนแก่น

พื้นที่การเกษตร จ.ชัยภูมิตอนล่าง และ จ.กาฬสินธุ์


6.หน่วยฯ ตาก

พื้นที่การเกษตร
จ.ตาก(อ.เมือง อ.บ้านตาก อ.วังเจ้า)
จ.เชียงใหม่(อ.ฮอด อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.สะเมิง)
จ.สุโขทัย(อ.บ้านด่านลานหอย อ.เมือง อ.กงไกรลาศ อ.คีรีมาศ)


7.หน่วยฯ เชียงใหม่

พื้นที่การเกษตร
จ.พะเยา(อ.ปง อ.เชียงม่วน อ.ดอกคำใต้)
จ.แพร่(อ.เมือง อ.ร้องกวาง อ.ลอง อ.สอง อ.สูงเม่น อ.หนองม่วงไข่)
จ.น่าน(อ.เมือง อ.ท่าวังผา อ.บ้านหลวง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.เวียงสา)

สอดคล้องกับกรมชลประทาน รวมพลังทุกภาคส่วน ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดยเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง


นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน แจ้งว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนมากว่า 2 เดือนแล้วแต่ยังคงมีฝนตกน้อยไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้ง จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง
ดำเนินการทั่วประเทศ ดังนี้


สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทานและพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยบริหารจัดการน้ำและหมุนเวียนการใช้น้ำแบบรอบเวรอย่างเคร่งครัด พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วน เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ รวมถึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรทยอยปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก และเดินหน้าโครงการฝากน้ำไว้ในแก้มลิงอีก 8 แห่ง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตด้วย


โครงการชลประทานสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองพระสะทึง และคลองพระปรง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับใช้ผลิตน้ำประปาส่งให้พื้นที่ในเขตอำเภอเมือง และ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


โครงการชลประทานชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ(JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ร่วมกับเกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อหารือเรื่องการส่งน้ำช่วยพื้นที่นอกเขตชลประทาน มติที่ประชุมให้ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อ.บำเหน็จณรงค์ ส่งไปยังลำห้วยทราย เพื่อส่งน้ำไปช่วยเกษตรกรใน อ.จตุรัส เริ่มทำการส่งน้ำมาตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา และจะทำการส่งน้ำไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายข้อมูลจาก insight ครม. รูปจาก เว็บหนังสือพิมพ์แนวหน้า
Advertisement

22 ก.ค. 2562 เวลา 21:05 | อ่าน 344

tags :
  เรื่องเกี่ยวข้อง
ธอส. สนองนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมวงเงินกว่า 100,000 ...
13 24 ม.ค. 2563
การระบาดและการป้องกันการรับเชื้อไวรัส "โคโรนา 2019"...
52 24 ม.ค. 2563
กสร. อนุมัติเงินกู้ 3 ล้าน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์...
41 23 ม.ค. 2563
จุรินทร์ บุกตลาดรังสิต เปิดงานตรุษจีน จับมือตลาดทั่วประเทศ ขายของเซ่นไ...
37 23 ม.ค. 2563
กอช. ชวน ตี๋-หมวย แบ่งอั่งเปาออม พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ เสริมมั่งมีตลอ...
65 22 ม.ค. 2563
ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มทุนให้ ธ.ก.ส. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนเศร...
47 22 ม.ค. 2563

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
ธอส. สนองนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมวงเงินกว่า 100,000 ...
13 24 ม.ค. 2563
การระบาดและการป้องกันการรับเชื้อไวรัส "โคโรนา 2019"...
49 24 ม.ค. 2563
กสร. อนุมัติเงินกู้ 3 ล้าน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์...
41 23 ม.ค. 2563
จุรินทร์ บุกตลาดรังสิต เปิดงานตรุษจีน จับมือตลาดทั่วประเทศ ขายของเซ่นไ...
37 23 ม.ค. 2563
กอช. ชวน ตี๋-หมวย แบ่งอั่งเปาออม พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ เสริมมั่งมีตลอ...
65 22 ม.ค. 2563
ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มทุนให้ ธ.ก.ส. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนเศร...
46 22 ม.ค. 2563
สธ. ยกระดับเฝ้าระวังรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ช่วงเทศกาลตรุษจีน...
40 22 ม.ค. 2563
สิ่งที่ต้องรู้..ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2563...
97 22 ม.ค. 2563
นายกรัฐมนตรี วอนทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจร่วมกัน แก้ปัญหา PM 2.5 ทุกมิติ ...
77 21 ม.ค. 2563
ลงทะเบียนรอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2563 เกณฑ์เปลี่ยน มีสูตรคิด...
284 20 ม.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,179,729 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
958,198 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
892,390 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
770,145 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
576,815 26 พ.ค. 2560
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
576,602 27 ก.ค. 2557
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
541,531 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
522,388 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
499,107 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
423,096 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
ธอส. สนองนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมวงเงินกว่า 100,000 ...
13 24 ม.ค. 2563
กสร. อนุมัติเงินกู้ 3 ล้าน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์...
41 23 ม.ค. 2563
จุรินทร์ บุกตลาดรังสิต เปิดงานตรุษจีน จับมือตลาดทั่วประเทศ ขายของเซ่นไ...
37 23 ม.ค. 2563
กอช. ชวน ตี๋-หมวย แบ่งอั่งเปาออม พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ เสริมมั่งมีตลอ...
65 22 ม.ค. 2563
ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มทุนให้ ธ.ก.ส. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนเศร...
47 22 ม.ค. 2563
สิ่งที่ต้องรู้..ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2563...
97 22 ม.ค. 2563
นายกรัฐมนตรี วอนทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจร่วมกัน แก้ปัญหา PM 2.5 ทุกมิติ ...
77 21 ม.ค. 2563
ลงทะเบียนรอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2563 เกณฑ์เปลี่ยน มีสูตรคิด...
284 20 ม.ค. 2563
รมว.ดีอีเอส ผุดไอเดียโครงการ AI เพื่อคนไทย และผสาน Google ลด Fake News...
66 20 ม.ค. 2563
กรมสรรพากรผนึกกำลังพันธมิตรพร้อมใช้เทคโนโลยี Blockchain คืนภาษีนักท่อง...
57 17 ม.ค. 2563
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าใช้ยางภาครัฐต่ออีก 3 ปี...
59 17 ม.ค. 2563
10 อันดับ เลขเด็ด ขายดี งวด 17 ม.ค. 2563...
187 16 ม.ค. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ฝนหลวง ชลประทาน ทั่วประเทศ รวมพลังจัดการภัยแล้ง...
345 22 ก.ค. 2562