อบจ.ขอนแก่น จ่ายโบนัสปี 57 ผิดระเบียบ-สตง.สั่งเรียกเงินคืน 59.99 ล้าน

6 พ.ย. 2562 เวลา 16:55 | อ่าน 148
Advertisement
 
สตง.สั่งเรียกเงินคืน อบจ.ขอนแก่น

เจอกรณีที่ 3! สตง. สอบ 'อบจ.ขอนแก่น' เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษ ปี 57 ผิดระเบียบด้วย เหตุคกก. จังหวัด ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการ สั่งเรียกคืนคลัง 59.99 ล้าน-นับรวมยอด 'ซื้อเครื่องเล่นเด็ก-ชุดตรวจหาสารเสพติด' แจก 2 โครงการ ก่อนหน้านี้ เงินพุ่ง 110.57 ล้าน

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปแล้วว่า โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557 ที่ใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท เบิกจ่ายเงินไปแล้ว 37.63 ล้านบาท และ โครงการจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด เพื่อมอบให้กับศูนย์อำนวยการพลังเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ตำรวจภูธรภาค 4 และโรงเรียนซำสูงพิทยาคม วงเงินกว่า 12.95 ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น ถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบในตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน พร้อมแจ้งให้มีการเรียกเงินคืน เป็นจำนวนเงินรวม 50.58 ล้านบาท (อ่านประกอบ : โดนเรียกเงินคืนอีก12.9 ล.! สตง.สอบ 'อบจ.ขอนแก่น' ซื้อชุดตรวจสารเสพติดแจกผิดระเบียบด้วย)


ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือ โบนัส ปี 2557 วงเงิน 59.99 ล้านบาท ของ อบจ.ขอนแก่น ก็ถูก สตง. ตรวจสอบพบปัญหาการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และถูกสั่งเรียกเงินคืนคลังเช่นกัน

Advertisement

สตง. ระบุในรายงานผลการตรวจสอบว่า อบจ.ขอนแก่น เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 2557 จำนวน 59.99 ล้านบาท โดยที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัด ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีตามข้อ 5 ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดกำหนด โดยการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณประจำปีฯลฯ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีตามระเบียบนี้ได้เนื่องจากจะต้องรอให้คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจ่ายตามระเบียบข้อ 6 ก่อน


เบื้องต้น สตง.ได้แจ้งให้ อบจ.ขอนแก่น นำเงินจำนวน 59.99 ล้านบาท ส่งคืนคลังอบจ.ขอนแก่น ด้วย

ทั้งนี้ หากนับรวมจำนวนเงิน ที่สตง. สั่งให้ อบจ.ขอนแก่น ส่งคลัง จากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบในตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน 2 โครงการแรก จำนวน 50.58 ล้านบาท จะอยู่ที่ตัวเลข 110.57 ล้านบาท
ข้อมูลจาก สำนักข่าวอิสรา
Advertisement

6 พ.ย. 2562 เวลา 16:55 | อ่าน 148

tags :
  เรื่องเกี่ยวข้อง
ข่าวดีบัณฑิตใหม่ โครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงานข...
25 19 พ.ย. 2562
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเ...
8 19 พ.ย. 2562
รัฐบาลเดินหน้านโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ลดภาระค่าครองชีพประชาชน...
26 19 พ.ย. 2562
ดวงกับดาวประจำวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562...
153 16 พ.ย. 2562
ข่าวดีสำหรับ ส.ว.ทั้งหลาย ที่อยากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชิม ช้อปใช้ เฟส 3 ...
117 16 พ.ย. 2562
10 อันดับ เลขเด็ด ขายดี งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
198 15 พ.ย. 2562

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
ข่าวดีบัณฑิตใหม่ โครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงานข...
23 19 พ.ย. 2562
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเ...
8 19 พ.ย. 2562
รัฐบาลเดินหน้านโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ลดภาระค่าครองชีพประชาชน...
26 19 พ.ย. 2562
ดวงกับดาวประจำวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562...
153 16 พ.ย. 2562
ข่าวดีสำหรับ ส.ว.ทั้งหลาย ที่อยากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชิม ช้อปใช้ เฟส 3 ...
112 16 พ.ย. 2562
10 อันดับ เลขเด็ด ขายดี งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
193 15 พ.ย. 2562
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2563...
1,571 15 พ.ย. 2562
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ 2563...
1,942 15 พ.ย. 2562
ไทยติดอันดับ 6 ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลก...
88 15 พ.ย. 2562
เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 พฤศจิกายน 2562...
320 15 พ.ย. 2562
ดูเพิ่มเติม
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,174,759 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
952,382 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
835,279 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
767,317 6 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
574,366 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
544,180 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
531,096 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
518,271 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
492,703 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
421,300 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2563...
1,573 15 พ.ย. 2562
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ 2563...
1,951 15 พ.ย. 2562
สมาชิก กบข. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต ใบเดียว ก็เข้าคลินิกแก้หนี้ได้...
140 13 พ.ย. 2562
อบจ.ขอนแก่น จ่ายโบนัสปี 57 ผิดระเบียบ-สตง.สั่งเรียกเงินคืน 59.99 ล้าน...
148 6 พ.ย. 2562
การสอบภาค ก. ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว...
428 2 พ.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การพัฒนาระบบการสอบวัดความร...
248 29 ต.ค. 2562
อัตราเงินเพิ่มตำแหน่ง ข้าราชการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)...
332 25 ต.ค. 2562
ข้อควรรู้...หลังเกษียณ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ...
411 22 ต.ค. 2562
มาตรฐานตำแหน่งคณาจารย์ และมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ตำแหน่งคณาจารย์ ในส...
151 21 ต.ค. 2562
ตัวอย่างการคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการ...
756 19 ต.ค. 2562
การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
328 17 ต.ค. 2562
สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบภาค ก พิเศษ ปีงบประมาณ 2563...
473 17 ต.ค. 2562

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
อบจ.ขอนแก่น จ่ายโบนัสปี 57 ผิดระเบียบ-สตง.สั่งเรียกเงินคืน 59.99 ล้าน...
149 6 พ.ย. 2562