นายกรัฐมนตรีย้ำปลูก “ไม้มีค่า” เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ในโอกาสเป็นสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ ตามนโยบายแห่งของรัฐบาล

11 พ.ย. 2562 เวลา 18:34 | อ่าน 174
Advertisement
 
นายกฯ ย้ำการขับเคลื่อน จ.ราชบุรีต้องเป็นไปตามศักยภาพที่มีอยู่ พร้อมสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ยกระดับอัตลักษณ์ในพื้นที่ ต่อยอด สืบสานให้คงอยู่ตลอดไป

นายกรัฐมนตรีย้ำปลูกไม้มีค่า

วันนี้ (11 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 3,000 คน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายของรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมแก่นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนแก่ผู้แทนชุมชน โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือครั้งนี้ด้วย


ไม้มีค่า

สำหรับไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีทั้งหมด 58 ชนิด ประกอบด้วย ไม้สัก, พะยูง, ชิงชัน, กระซิก, กระพี้เขาควาย, สาธร, แดง, ประดู่ป่า, ประดู่บ้าน, มะค่าโมง, มะค่าแต้, เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, เต็ง, รัง, พะยอม, ตะเทียนทอง, ตะเทียนหิน, ตะเทียนชันตาแมว, ไม้สกุลยาง, สะเดา, สะเดาเทียน, ตะกู, ยมหิน, ยมหอม, นางพญาเสือโคร่ง, นนทรี, สัตบรรณ, ตีนเป็ดทะเล, พฤกษ์, ปีบ, ตะแบกนา, เสลา, อินทนิลน้ำ, ตะแบกเลือด, นากบุด, ไม้สกุลจำปี, แคนา, กัลปพฤกษ์, ราชพฤกษ์, สุพรรณิการ์, เหลืองปรีดียาธร, มะหาด, มะขามป้อม, หว้า, จามจุรี, พลับพลา, กันเกรา, กะทังใบใหญ่, หลุมพอ, กฤษณา, ไม้หอม, เทพทาโร, ฝาง, ไผ่ทุกชนิด, ไม้สกุลมะม่วง, ไม้สกุลทุเรียน และมะขาม
Advertisement

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนชาวราชบุรีตอนหนึ่งว่า วันนี้รัฐบาลโดย คทช. พยายามจัดหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาความยากจน พร้อมทั้งขอให้ช่วยกันปลูกไม้มีค่า ซึ่งสามารถแปลงเป็นทรัพย์สินที่ในอนาคตให้ลูกหลาน ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ และคนในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนร่วมกันได้ พร้อมฝากประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐ ไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าและที่ดินโดยผิดกฎหมาย สำหรับการทำการเกษตรก็ต้องเป็น smart farmer รู้จักใช้เทคโนโลยี ปลูกพืชที่ตรงกับความต้องการของตลาด มีการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า โดยรัฐบาลพร้อมผลักดันให้การทำการเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่เพียงพอกับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ


ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรียังมีศักยภาพทั้งการเกษตร รวมทั้งการทำโอ่งและเซรามิก สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิตลาดน้ำดำเนินสะดวกและตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ก็ขอช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ ให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ช่วยกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน


นายกรัฐมนตรีขอยืนยันประชาชนทุกพื้นที่ของประเทศ ต้องได้รับประโยชน์จากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง รัฐบาลเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านมาตรการและโครงการต่างๆ เช่น โครงการ ชิม ช้อป ใช้ ที่ประสบความสำเร็จมีประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการช่วยเหลือSMEs การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ และมาตรการสินเชื่อผ่อนปรน เพื่อสนับสนุนSMEs และนโยบายการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณลงไปพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องและตรงกับความต้องการของท้องถิ่น โดยนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงในช่วงท้ายถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเด็กและเยาวชนศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาด สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อช่วยลดการขาดแคลนแรงงานในประเทศ รวมทั้งกล่าวฝากถึงการใช้เทคโนโลยีและโชเชียลให้เกิดประโยชน์และรู้เท่าทัน


โดยก่อนหน้านี้ ช่วงเช้าเวลา นายกรัฐมนตรีและคณะ ยังได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ตรวจภูมิประเทศเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงการทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยก วังมะนาว – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 (จุดเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ-ภาคใต้ และภาคตะวันออก-ภาคตะวันตก) บริเวณสามแยกวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ระยะทางประมาณ 36.8 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาและลดปัญหาการจราจร ติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) อีกทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ ใต้ ตะวันออกและตะวันตก โดยแบ่งการดำเนินเป็น 3 ตอน ประกอบด้วยการก่อสร้างถนนใหม่ และการขยายช่องจราจรทางหลวงสายเดิม ขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขรายงาน EIA กำหนดเปิดให้บริการในปี 2568


จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” ณ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ต่อไป------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก


รูประกอบ baanmaha.com, thaigreenagro.com, thaiarcheep.com
Advertisement

11 พ.ย. 2562 เวลา 18:34 | อ่าน 174

tags : ไม้มีค่า รัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งวงเงินกู้ 50 ล้าน เป็นของขวัญปีใหม่ ...
60 14 ธ.ค. 2562
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563...
61 14 ธ.ค. 2562
ของขวัญปีใหม่ ลดราคาน้ำมัน, ตรึงค่าไฟฟ้า...
38 13 ธ.ค. 2562
สธ.เตือนฝุ่น PM2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐาน แนะประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน...
55 13 ธ.ค. 2562
จุรินทร์ เปิด ของขวัญปีใหม่ พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี ลดค่าครองชีพช่วยประชา...
35 13 ธ.ค. 2562
จุรินทร์ แจ้ง ครม.อนุมัติแล้ว! ประกันรายได้ข้าวโพด กก.ละ 8.50 บาท ครัว...
40 12 ธ.ค. 2562

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 16-22 ธันวาคม 2562...
59 15 ธ.ค. 2562
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งวงเงินกู้ 50 ล้าน เป็นของขวัญปีใหม่ ...
60 14 ธ.ค. 2562
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563...
61 14 ธ.ค. 2562
เครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำ ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน...
78 13 ธ.ค. 2562
ของขวัญปีใหม่ ลดราคาน้ำมัน, ตรึงค่าไฟฟ้า...
38 13 ธ.ค. 2562
สธ.เตือนฝุ่น PM2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐาน แนะประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน...
55 13 ธ.ค. 2562
จุรินทร์ เปิด ของขวัญปีใหม่ พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี ลดค่าครองชีพช่วยประชา...
35 13 ธ.ค. 2562
ว13/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่...
78 13 ธ.ค. 2562
จุรินทร์ แจ้ง ครม.อนุมัติแล้ว! ประกันรายได้ข้าวโพด กก.ละ 8.50 บาท ครัว...
40 12 ธ.ค. 2562
สธ. แนะดูแลร่างกายผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ให้อบอุ่น ป้องกันภาวะตัวเย็นเกิน...
127 9 ธ.ค. 2562
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,176,997 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
954,836 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
857,825 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
768,567 6 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
575,367 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
557,653 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
535,666 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
520,425 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
495,140 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
422,097 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งวงเงินกู้ 50 ล้าน เป็นของขวัญปีใหม่ ...
60 14 ธ.ค. 2562
ของขวัญปีใหม่ ลดราคาน้ำมัน, ตรึงค่าไฟฟ้า...
38 13 ธ.ค. 2562
จุรินทร์ เปิด ของขวัญปีใหม่ พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี ลดค่าครองชีพช่วยประชา...
35 13 ธ.ค. 2562
จุรินทร์ แจ้ง ครม.อนุมัติแล้ว! ประกันรายได้ข้าวโพด กก.ละ 8.50 บาท ครัว...
40 12 ธ.ค. 2562
กอช. เชิญชวนชาวกรุงเทพฯ วางแผนการเงินโค้งสุดท้ายปี 2562 พร้อมรับของที่...
78 9 ธ.ค. 2562
พาณิชย์ ลุยจับมือห้างและผู้ประกอบการพาเหรด ลดราคา 20-70 % ทั่วประเทศ...
98 9 ธ.ค. 2562
บก. เพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาให้เบิกจ่ายตรงได้ เริ่ม 16...
93 9 ธ.ค. 2562
ขึ้นค่าจ้าง 6 บาท 9 จังหวัด สูงสุด 336 บาท ต่ำสุด 313 บาท มีผล 1 มกราค...
290 6 ธ.ค. 2562
เช็กฤกษ์ออกรถปี 2563 ถฤษ์ดี มงคลเด่น...
265 6 ธ.ค. 2562
ชิมช้อปใช้กระเป๋า 2 ยิ่งใช้ ยิ่งได้เยอะ หมดเขต 31 ม.ค. 2563...
121 5 ธ.ค. 2562
รับเงินชดเชยน้ำท่วม ครอบครัวละ 5,000 บาท ขยายเวลาให้ดำเนินการต่อได้จนถ...
121 4 ธ.ค. 2562
ค้ำประกันสินเชื่อซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อประกอบอาชีพ...
81 4 ธ.ค. 2562

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
นายกรัฐมนตรีย้ำปลูก “ไม้มีค่า” เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ในโอกาสเ...
175 11 พ.ย. 2562