เช็กฤกษ์ออกรถปี 2563 ถฤษ์ดี มงคลเด่น

6 ธ.ค. 2562 เวลา 09:28 | อ่าน 448
Advertisement
 
เช็กฤกษ์ออกรถปี 2563

อันตรายถึงตาย

2563 นี้ ใครมีแพลนกำลังจะออกรถ มีฤกษ์งามยามดีกันหรือยัง?? วันนี้เรานำวันออกรถที่เป็นสิริมงคลจากตำราอ.เก่ง ชนะกันต์ มาฝากกันครับ ไปดูกันว่าออกรถวันไหนดี วันไหนปังๆ สุดเฮง เช็กกันได้ครับ มีฤกษ์ดีให้ดูกันครบทั้ง 12 เดือนเลยฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนมกราคม


• วันพุธที่ 8,15,22 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19. น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

• วันศุกร์ที่ 3,10,17,24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันอังคารที่ 28 เวลาสตาร์กุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์


• วันอังคารที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 6,13,20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันพุธที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

• วันเสาร์ที่ 29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนมีนาคม


• วันพุธที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

• วันเสาร์ที่ 7,14,21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสใช้)

• วันจันทร์ที่ 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนเมษายน


• วันเสาร์ที่ 4,11,18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันจันทร์ที่ 20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันศุกร์ที่ 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนพฤษภาคม


• วันศุกร์ที่ 8,15,22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันเสาร์ที่ 2,9,16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 3,10,17 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

• วันจันทร์ที่ 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

เช็กฤกษ์ออกรถปี 2563 ถฤษ์ดี มงคลเด่น
Advertisement

ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนมิถุนายน


• วันจันทร์ที่ 1,8,15 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันศุกร์ที่ 5,12,19 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันศุกร์ที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันเสาร์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนกรกฎาคม


• วันพฤหัสบดีที่ 2,9,16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันศุกร์ที่ 3,10,17 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันเสาร์ที่ 11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 12,19 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 23,30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันศุกร์ที่ 24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนสิงหาคม


• วันพฤหัสบดีที่ 6,13 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันศุกร์ที่ 7,14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันเสาร์ที่ 22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันจันทร์ที่ 24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนกันยายน


• วันพฤหัสบดีที่ 3,10 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดพุธกลางคืนใช้)

• วันเสาร์ที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันจันทร์ที่ 7,14,21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันศุกร์ที่ 18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนตุลาคม


• วันศุกร์ที่ 2,9 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 4,11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

• วันจันทร์ที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันเสาร์ที่ 17,24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

• วันจันทร์ที่ 19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนพฤศจิกายน


• วันอาทิตย์ที่ 1,8,15,22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

• วันจันทร์ที่ 2,9,16,23,30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันเสาร์ที่ 7,14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันศุกร์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)ฤกษ์ออกรถปี 2563 เดือนธันวาคม


• วันศุกร์ที่ 4,11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

• วันอาทิตย์ที่ 6,13,20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

• วันพฤหัสบดีที่ 17,24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

• วันเสาร์ที่ 19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

• วันจันทร์ที่ 21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)***หมายเหตุ***
วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00-18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00-06.00 น.ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก ช่างเค มอเตอร์ และ จาก อ.เก่ง ชนกันต์
Advertisement

6 ธ.ค. 2562 เวลา 09:28 | อ่าน 448

tags : รถยนต์
  เรื่องเกี่ยวข้อง
เติมน้ำมันพืชแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้จริงหรือ?...
245 28 ธ.ค. 2562
เลขทะเบียนมงคล ถูกโฉลกกับปีเกิด ตรวจสอบได้ที่นี่...
251 6 ธ.ค. 2562
ปล่อยให้น้ำมันเชื้อเพลิง เหลือน้อยบ่อยๆ จะเกิดอะไรขึ้น...
367 10 พ.ย. 2562
รองเท้าติดใต้เบรก หายนะถึงชีวิต...
335 6 พ.ย. 2562
ใบปัดน้ำฝน ฝืดดดด และสัญญาณแจ้งเตือนให้รีบเปลี่ยน...
304 27 ต.ค. 2562
ใช้เกียร์ S ตอนไหนดี ให้เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด...
316 19 ต.ค. 2562

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
อนุทิน ติวเข้มแพทย์ รัฐ – เอกชน ต้องปลอดภัยรับมือโรคปอดอักเสบโคโรนาไวร...
24 19 ม.ค. 2563
พุทธิพงษ์ รมว.ดีอีเอส จับมือ Facebook พร้อมรุดหน้าแก้ปัญหาดิจิทัล 4 ด้...
20 19 ม.ค. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 20-26 มกราคม 2563...
95 19 ม.ค. 2563
กรมสรรพากรผนึกกำลังพันธมิตรพร้อมใช้เทคโนโลยี Blockchain คืนภาษีนักท่อง...
36 17 ม.ค. 2563
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าใช้ยางภาครัฐต่ออีก 3 ปี...
40 17 ม.ค. 2563
10 อันดับ เลขเด็ด ขายดี งวด 17 ม.ค. 2563...
164 16 ม.ค. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 13-19 มกราคม 2563...
184 12 ม.ค. 2563
วันเด็กแห่งชาติ 2563
158 10 ม.ค. 2563
นายกรัฐมนตรีแนะส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม ม...
106 9 ม.ค. 2563
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ในวาระส...
115 9 ม.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,179,414 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
957,818 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
887,502 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
769,914 6 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
576,455 27 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
574,050 26 พ.ค. 2560
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
540,762 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
522,119 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
498,495 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
422,955 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
กรมสรรพากรผนึกกำลังพันธมิตรพร้อมใช้เทคโนโลยี Blockchain คืนภาษีนักท่อง...
36 17 ม.ค. 2563
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าใช้ยางภาครัฐต่ออีก 3 ปี...
40 17 ม.ค. 2563
10 อันดับ เลขเด็ด ขายดี งวด 17 ม.ค. 2563...
164 16 ม.ค. 2563
วันเด็กแห่งชาติ 2563
157 10 ม.ค. 2563
นายกรัฐมนตรีแนะส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม ม...
106 9 ม.ค. 2563
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ในวาระส...
115 9 ม.ค. 2563
วันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ปี 2563...
312 8 ม.ค. 2563
เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 17 มกราคม 2563...
285 8 ม.ค. 2563
กยศ. จับมือ สถาบันพระปกเกล้าคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัครเรียนต้องไม่ผิดนัด...
92 6 ม.ค. 2563
แจ้งเบาะแสรถสาธารณะทำความผิด ได้ส่วนแบ่งค่าปรับ 50%...
201 5 ม.ค. 2563
ห้างไหนงดแจกถุงพลาสติกกันบ้าง ?...
198 5 ม.ค. 2563
รายงานสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน แต่ไม่มีรายงานสาเหตุการตายเลย...
132 3 ม.ค. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
เช็กฤกษ์ออกรถปี 2563 ถฤษ์ดี มงคลเด่น...
449 6 ธ.ค. 2562