นายกรัฐมนตรีแนะส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

9 ม.ค. 2563 เวลา 17:44 | อ่าน 154
Advertisement
 
นายกรัฐมนตรีแนะส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

วันนี้ (08 ม.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมรับโอวาท โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู เด็กและเยาวชนฯ เข้าร่วมงานกว่า 900 คน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้


นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบโอวาทความว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับเด็กและเยาวชน ทั้ง 946 คน ที่ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความดี ความพร้อม และได้รับการชื่นชมจากสังคม รัฐบาลตระหนักเสมอว่าเด็กและเยาวชนทุกคนคือกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีความพร้อม ความรู้ ควบคู่คุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งขอให้ลูกหลานทุกคนรักการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา รู้จักพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี มีคุณธรรม มีสำนึกรักชาติบ้านเมืองและรักษาวัฒนธรรมประจำชาติ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ มีความรักสามัคคี กตัญญูรู้คุณ มีคุณธรรม รู้หน้าที่ในส่วนตน มีวินัยของพลเมืองที่ดี และร่วมกันดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

Advertisement

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันคนที่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพและมั่นคงได้ ต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะหลากหลาย เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะทำให้สังคมและเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนวัตกรรมที่ทันสมัย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งจากภูมิปัญญาเดิมและเทคโนโลยีดิจิทัล เราจึงต้องมองภาพรวมของอนาคตข้างหน้าว่าทำอย่างไรเราจึงจะก้าวทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม สิ่งสำคัญคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดี


นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่านอกเหนือจากความรู้ที่เด็กและเยาวชนทุกคนจะต้องมีติดตัวแล้ว การมีทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมก็สำคัญไม่แพ้กัน ทั้งทักษะการประกอบอาชีพ ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งหมายถึงการมีทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขไม่เป็นภาระของสังคม ดูแลตัวเองได้และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย


สำหรับคำขวัญวันเด็กในปี 2563 นี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เพราะเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องของเด็กไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะหลากหลาย ก้าวทันต่อเทคโนโลยี และในการอยู่ร่วมกันก็ต้องมีความสมัครสมานสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย คือรู้หน้าที่ทั้งในส่วนตน และเป็นพลเมืองที่ดี ที่จะช่วยสร้างสังคมที่ดีให้แก่บ้านเมืองของเรา


ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณและชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันดำเนินงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งอวยพรเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ว่า ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล รวมทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จงคุ้มครองเด็กและเยาวชนของชาติที่รักทุกคนให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งมั่นคง และมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีอนาคตสดใส เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


นายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมของขวัญที่เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตินำมามอบให้ อาทิ กรอบรูปภาพวาดนายกรัฐมนตรี กระเช้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าทอนาหมื่นศรี รถม้าแกะสลัก และร่วมชมการแสดงร้องเพลงประสานเสียง เพลงงามแสงเดือน จากคณะตัวแทนเด็กและเยาวชน ด้วย…………………………………..


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
Advertisement

9 ม.ค. 2563 เวลา 17:44 | อ่าน 154

tags : รัฐบาล
  เรื่องเกี่ยวข้อง
คปภ. รายงานภาพรวมความคืบหน้าการจ่ายสินไหมประกันภัยกว่า 50 ล้านบาท ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ กรณีกราดยิงใจกลางเมืองโคราช
29 27 ก.พ. 2563
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้ ที่จังหวัดลพบุรี
39 27 ก.พ. 2563
ก.แรงงาน ชี้แจง มีมาตรการรองรับการเลิกจ้าง กรณีโรงงานปิดกิจการ
48 26 ก.พ. 2563
นายกรัฐมนตรี แจงการว่างงานปี 63 ยังไม่น่ากังวล ยืนยันความต้องการแรงงานในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
59 25 ก.พ. 2563
พม. จัดงาน บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน ช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยบ้านเช่า บ้านถูกทั่วไทย จองสิทธิตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563
88 24 ก.พ. 2563
หม่อมเต่า ห่วงลูกจ้างจีเอ็ม เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 15,000 อัตรา ช่วยคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
111 18 ก.พ. 2563

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
คปภ. รายงานภาพรวมความคืบหน้าการจ่ายสินไหมประกันภัยกว่า 50 ล้านบาท ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ กรณีกราดยิงใจกลางเมืองโคราช
29 27 ก.พ. 2563
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้ ที่จังหวัดลพบุรี
38 27 ก.พ. 2563
ก.แรงงาน ชี้แจง มีมาตรการรองรับการเลิกจ้าง กรณีโรงงานปิดกิจการ
48 26 ก.พ. 2563
นายกรัฐมนตรี แจงการว่างงานปี 63 ยังไม่น่ากังวล ยืนยันความต้องการแรงงานในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
59 25 ก.พ. 2563
พม. จัดงาน บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน ช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยบ้านเช่า บ้านถูกทั่วไทย จองสิทธิตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563
88 24 ก.พ. 2563
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนสมาชิกสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายการออมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กว่า 75,000 หมู่บ้าน โดยเปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 คน
75 24 ก.พ. 2563
ผู้มีสิทธิเฮลั่น กรมบัญชีกลางเตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่ายารักษาโรคไตเพิ่มสิทธิการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน คาดว่าเริ่มใช้ 1 มิ.ย. 63
78 24 ก.พ. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24 ก.พ.-1 มีนาคม 2563
137 22 ก.พ. 2563
กยศ. เร่งโค้งสุดท้าย ชำระหนี้ลดเบี้ยปรับ 75-80% หรือพักชำระหนี้ 1 ปี ยื่นรับสิทธิภายใน 29 ก.พ. 63 นี้เท่านั้น
419 20 ก.พ. 2563
หม่อมเต่า ห่วงลูกจ้างจีเอ็ม เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 15,000 อัตรา ช่วยคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
111 18 ก.พ. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,182,439 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
960,778 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
923,415 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
771,594 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
593,552 26 พ.ค. 2560
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
577,883 27 ก.ค. 2557
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
549,057 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
524,800 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
503,632 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
424,370 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
คปภ. รายงานภาพรวมความคืบหน้าการจ่ายสินไหมประกันภัยกว่า 50 ล้านบาท ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ กรณีกราดยิงใจกลางเมืองโคราช
29 27 ก.พ. 2563
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้ ที่จังหวัดลพบุรี
36 27 ก.พ. 2563
ก.แรงงาน ชี้แจง มีมาตรการรองรับการเลิกจ้าง กรณีโรงงานปิดกิจการ
48 26 ก.พ. 2563
นายกรัฐมนตรี แจงการว่างงานปี 63 ยังไม่น่ากังวล ยืนยันความต้องการแรงงานในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
59 25 ก.พ. 2563
พม. จัดงาน บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน ช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยบ้านเช่า บ้านถูกทั่วไทย จองสิทธิตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563
88 24 ก.พ. 2563
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนสมาชิกสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายการออมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กว่า 75,000 หมู่บ้าน โดยเปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 คน
75 24 ก.พ. 2563
กยศ. เร่งโค้งสุดท้าย ชำระหนี้ลดเบี้ยปรับ 75-80% หรือพักชำระหนี้ 1 ปี ยื่นรับสิทธิภายใน 29 ก.พ. 63 นี้เท่านั้น
419 20 ก.พ. 2563
หม่อมเต่า ห่วงลูกจ้างจีเอ็ม เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 15,000 อัตรา ช่วยคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
111 18 ก.พ. 2563
6 ข้อควรรู้เมื่อจะซื้อบ้านหลังแรก
114 18 ก.พ. 2563
การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
123 16 ก.พ. 2563
รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
97 16 ก.พ. 2563
10 อันดับ เลขเด็ด ขายดี งวด 16 ก.พ. 2563
181 16 ก.พ. 2563

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
นายกรัฐมนตรีแนะส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
155 9 ม.ค. 2563