ข้อมูลและประวัติของประเทศสิงคโปร์

2 มิ.ย. 2556 เวลา 12:51 | อ่าน 9,003
Advertisement
 
ประเทศสิงคโปร์ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)

เมืองหลวง : สิงคโปร์ (Singapore)

ศาสนาประจำชาติ : ไม่มีศาสนาประจำชาติ (ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ อิสลาม คริสต์ ฮินดู และลัทธิเต๋า)

ดอกไม้ประจำชาติ : กล้วยไม้แวนด้า มิส โจควิม (Vanda Miss Joaquim)

วันชาติ : 9 สิงหาคม

วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (สมาชิกก่อตั้ง)

ภาษาประจำชาติ : ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู

ภาษาราชการ : อังกฤษ จีน มาเลย์ และภาษาทมิฬ

ลักษณะทางภูมิศาสตร์
สิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 697 ตารางกิโลเมตร (มีขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของไทย) โดยจะเป็นเกาะใหญ่หนึ่งเกาะ (เกาะสิงคโปร์) และเกาะเล็กๆ อีกมากกว่า 60 เกาะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู ทางทิศเหนือติดกับช่องแคบยะโฮร์ ทิศใต้ติดกับช่องแคบสิงคโปร์ ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ และทิศตะวันตกติดกับช่องแคบมะละกา“ภูมิประเทศ”
ในภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศจะเป็นเนินเขา โดยภาคกลางจะมีเนินเขาที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญของสิงคโปร์ พื้นที่บริเวณชายฝั่งของสิงคโปร์จะมีลักษณะเว้าแหว่งเหมาะที่จะเป็นท่าเรือ“ภูมิอากาศ”
สิงคโปร์อยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกชุก ประเทศนี้มีอุณหภมิคงที่ ไม่มีการแบ่งแยกฤดูกาลที่ชัดเจน ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม จัดเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด และในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคมจะเป็นช่วงมรสุมประชากร
มีจำนวนประชากรประมาณ 5.08 ล้านคน เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และประชากรก็มีความหลากหลายของเชื้อชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีน รองลงมาจะเป็นชาวมาเลย์ และชาวอินเดียการเมืองการปกครอง
สิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี) มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และแบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ สภาบริหาร รัฐสภา และสภาตุลาการเศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่จำกัดและมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยู่น้อย สินค้าส่งออกที่สำคัญจึงเป็นพวกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า และส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญก็จะเป็นพวก พลังงาน อาหาร และวัตถุดิบในงานอุตสาหกรรม เช่น ยางพาราประวัติ
*ในศตวรรษที่ 3 ของประวัติศาสตร์จีน มีการกล่าวถึงสิงคโปร์เป็นครั้งแรก ในชื่อของ โปหลัวชาง (Pu-Luo-Chung) ที่หมายถึงปลายสุดของคาบสมุทร

*เดิมสิงคโปร์เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เทมาเส็ก (Temasek) หรือ ทูมาสิก (Tumasik) มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง

*ในศตวรรษที่ 13 เจ้าชายแสง นิลา อุตามา (Sang Nila Utama) แห่งปาเลมบัง (Palembang) (นครพระราชอาณาจักรศรีวิชัยประเทศอินโดนีเซีย) เดินทางออกมาแสวงหาสถานที่สำหรับสร้างเมืองใหม่ และได้สร้างเมืองขึ้นที่บริเวณเกาะเทมาเส็กและเปลี่ยนชื่อเป็น สิงหปุระ (Singapura)

*ในพ.ศ.2054 สิงคโปร์ตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกส

*ในพ.ศ.2434 เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ (Sir Stamford Raffles) ตัวแทนของบริษัทบริติชอินเดียตะวันออก (The British East India Company) เดินทางมาตกลงการค้ากับสุลต่านผู้ปกครองสิงคโปร์ โดยมีการลงนามทำข้อตกลงเพื่อให้สิทธิ์แก่อังกฤษในการก่อตั้งสถานีการค้าที่สิงคโปร์และจัดตั้งเป็นท่าเรือปลอดภาษี สำหรับประเทศแถบเอเชียรวมถึงสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง และต่อมาก็ยึดครองสิงคโปร์ไว้ได้
Advertisement

*ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สิงคโปร์ตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นแต่หลังจากสิ้นสุดสงคราม สิงคโปร์ก็กลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีกครั้ง

*ในพ.ศ.2506 สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายา หรือมาเลเซีย

*ในพ.ศ.2508 สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซีย และประกาศตัวเป็นเอกราช ตั้งแต่นั้นมาสิงคโปร์ก็พยายามพัฒนาและปรับปรุงประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และประชากรมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงสุด

ข้อมูลจาก http://www.9ddn.com/content.php?pid=765
เมืองหลวงประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวงประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ เป็นประเทศเดียวที่ไม่มีเมืองหลวง เนื่องจากเป็นเกาะขนาด 710 ตารางกิโลเมตร จึงบริหารประเทศทั้งหมดเป็นรัฐเดียว มีประชากรราว 5 ล้านคน ก่อตั้งราวคริสตศตวรรษที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 7)

สำหรับสัญลักษณ์ที่สำคัญของสิงคโปร์ ย่อมหนีไม่พ้นเมอร์ไลอ้อน (สิงโตทะเล) ที่ตั้งอยู่ในเมือง มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยูบนยอดคลื่น สามารถพ้นน้ำออกมาได้

สกุลเงินประเทศสิงคโปร์
สกุลเงินประเทศสิงคโปร์

ใช้สกุลเงิน ดอลล่าร์สิงค์โปร์
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ = 24.40 บาท
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 2 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 5 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 10 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 50 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 100 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 1,000 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ และ 10,000 ดอลล่าร์สิงค์โปร์

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 โดยอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นเป็นประมาณการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
ข้อมูล เมืองหลวง และสกุลเงิน จาก kapook.com
Advertisement

2 มิ.ย. 2556 เวลา 12:51 | อ่าน 9,003

tags :
  เรื่องเกี่ยวข้อง
นายกรัฐมนตรี แจงการว่างงานปี 63 ยังไม่น่ากังวล ยืนยันความต้องการแรงงานในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
30 25 ก.พ. 2563
พม. จัดงาน บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน ช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยบ้านเช่า บ้านถูกทั่วไทย จองสิทธิตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563
61 24 ก.พ. 2563
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนสมาชิกสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายการออมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กว่า 75,000 หมู่บ้าน โดยเปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 คน
50 24 ก.พ. 2563
ผู้มีสิทธิเฮลั่น กรมบัญชีกลางเตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่ายารักษาโรคไตเพิ่มสิทธิการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน คาดว่าเริ่มใช้ 1 มิ.ย. 63
52 24 ก.พ. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24 ก.พ.-1 มีนาคม 2563
113 22 ก.พ. 2563
กยศ. เร่งโค้งสุดท้าย ชำระหนี้ลดเบี้ยปรับ 75-80% หรือพักชำระหนี้ 1 ปี ยื่นรับสิทธิภายใน 29 ก.พ. 63 นี้เท่านั้น
383 20 ก.พ. 2563

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
นายกรัฐมนตรี แจงการว่างงานปี 63 ยังไม่น่ากังวล ยืนยันความต้องการแรงงานในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
30 25 ก.พ. 2563
พม. จัดงาน บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน ช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยบ้านเช่า บ้านถูกทั่วไทย จองสิทธิตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563
61 24 ก.พ. 2563
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนสมาชิกสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายการออมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กว่า 75,000 หมู่บ้าน โดยเปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 คน
48 24 ก.พ. 2563
ผู้มีสิทธิเฮลั่น กรมบัญชีกลางเตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่ายารักษาโรคไตเพิ่มสิทธิการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน คาดว่าเริ่มใช้ 1 มิ.ย. 63
51 24 ก.พ. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24 ก.พ.-1 มีนาคม 2563
113 22 ก.พ. 2563
กยศ. เร่งโค้งสุดท้าย ชำระหนี้ลดเบี้ยปรับ 75-80% หรือพักชำระหนี้ 1 ปี ยื่นรับสิทธิภายใน 29 ก.พ. 63 นี้เท่านั้น
383 20 ก.พ. 2563
หม่อมเต่า ห่วงลูกจ้างจีเอ็ม เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 15,000 อัตรา ช่วยคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
106 18 ก.พ. 2563
6 ข้อควรรู้เมื่อจะซื้อบ้านหลังแรก
106 18 ก.พ. 2563
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (ขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2563)
451 16 ก.พ. 2563
การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
122 16 ก.พ. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,182,283 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
960,680 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
921,758 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
771,520 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
592,333 26 พ.ค. 2560
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
577,844 27 ก.ค. 2557
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
548,644 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
524,636 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
503,388 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
424,288 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
ข้อมูลและประวัติของประเทศไทย
8,514 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศมาเลเซีย
10,542 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศเวียดนาม
9,487 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศเมียนมาร์(พม่า)
10,309 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศกัมพูชา
9,088 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศบรูไน
8,961 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศสิงคโปร์
9,003 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศอินโดนีเซีย
9,955 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติประเทศฟิลิปปินส์
9,123 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศลาว
14,826 2 มิ.ย. 2556
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
9,281 13 พ.ย. 2555

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ข้อมูลและประวัติของประเทศสิงคโปร์
9,004 2 มิ.ย. 2556