ข้อมูลและประวัติของประเทศสิงคโปร์

2 มิ.ย. 2556 เวลา 12:51 | อ่าน 7,966
Advertisement

 
ประเทศสิงคโปร์ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)

เมืองหลวง : สิงคโปร์ (Singapore)

ศาสนาประจำชาติ : ไม่มีศาสนาประจำชาติ (ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ อิสลาม คริสต์ ฮินดู และลัทธิเต๋า)

ดอกไม้ประจำชาติ : กล้วยไม้แวนด้า มิส โจควิม (Vanda Miss Joaquim)

วันชาติ : 9 สิงหาคม

วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (สมาชิกก่อตั้ง)

ภาษาประจำชาติ : ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู

ภาษาราชการ : อังกฤษ จีน มาเลย์ และภาษาทมิฬ

ลักษณะทางภูมิศาสตร์
สิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 697 ตารางกิโลเมตร (มีขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของไทย) โดยจะเป็นเกาะใหญ่หนึ่งเกาะ (เกาะสิงคโปร์) และเกาะเล็กๆ อีกมากกว่า 60 เกาะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู ทางทิศเหนือติดกับช่องแคบยะโฮร์ ทิศใต้ติดกับช่องแคบสิงคโปร์ ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ และทิศตะวันตกติดกับช่องแคบมะละกา“ภูมิประเทศ”
ในภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศจะเป็นเนินเขา โดยภาคกลางจะมีเนินเขาที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญของสิงคโปร์ พื้นที่บริเวณชายฝั่งของสิงคโปร์จะมีลักษณะเว้าแหว่งเหมาะที่จะเป็นท่าเรือ“ภูมิอากาศ”
สิงคโปร์อยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกชุก ประเทศนี้มีอุณหภมิคงที่ ไม่มีการแบ่งแยกฤดูกาลที่ชัดเจน ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม จัดเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด และในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคมจะเป็นช่วงมรสุมประชากร
มีจำนวนประชากรประมาณ 5.08 ล้านคน เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และประชากรก็มีความหลากหลายของเชื้อชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีน รองลงมาจะเป็นชาวมาเลย์ และชาวอินเดียการเมืองการปกครอง
สิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี) มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และแบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ สภาบริหาร รัฐสภา และสภาตุลาการเศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่จำกัดและมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยู่น้อย สินค้าส่งออกที่สำคัญจึงเป็นพวกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า และส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญก็จะเป็นพวก พลังงาน อาหาร และวัตถุดิบในงานอุตสาหกรรม เช่น ยางพาราประวัติ
*ในศตวรรษที่ 3 ของประวัติศาสตร์จีน มีการกล่าวถึงสิงคโปร์เป็นครั้งแรก ในชื่อของ โปหลัวชาง (Pu-Luo-Chung) ที่หมายถึงปลายสุดของคาบสมุทร

*เดิมสิงคโปร์เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เทมาเส็ก (Temasek) หรือ ทูมาสิก (Tumasik) มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง

*ในศตวรรษที่ 13 เจ้าชายแสง นิลา อุตามา (Sang Nila Utama) แห่งปาเลมบัง (Palembang) (นครพระราชอาณาจักรศรีวิชัยประเทศอินโดนีเซีย) เดินทางออกมาแสวงหาสถานที่สำหรับสร้างเมืองใหม่ และได้สร้างเมืองขึ้นที่บริเวณเกาะเทมาเส็กและเปลี่ยนชื่อเป็น สิงหปุระ (Singapura)

*ในพ.ศ.2054 สิงคโปร์ตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกส

*ในพ.ศ.2434 เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ (Sir Stamford Raffles) ตัวแทนของบริษัทบริติชอินเดียตะวันออก (The British East India Company) เดินทางมาตกลงการค้ากับสุลต่านผู้ปกครองสิงคโปร์ โดยมีการลงนามทำข้อตกลงเพื่อให้สิทธิ์แก่อังกฤษในการก่อตั้งสถานีการค้าที่สิงคโปร์และจัดตั้งเป็นท่าเรือปลอดภาษี สำหรับประเทศแถบเอเชียรวมถึงสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง และต่อมาก็ยึดครองสิงคโปร์ไว้ได้
Advertisement

*ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สิงคโปร์ตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นแต่หลังจากสิ้นสุดสงคราม สิงคโปร์ก็กลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีกครั้ง

*ในพ.ศ.2506 สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายา หรือมาเลเซีย

*ในพ.ศ.2508 สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซีย และประกาศตัวเป็นเอกราช ตั้งแต่นั้นมาสิงคโปร์ก็พยายามพัฒนาและปรับปรุงประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และประชากรมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงสุด

ข้อมูลจาก http://www.9ddn.com/content.php?pid=765
เมืองหลวงประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวงประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ เป็นประเทศเดียวที่ไม่มีเมืองหลวง เนื่องจากเป็นเกาะขนาด 710 ตารางกิโลเมตร จึงบริหารประเทศทั้งหมดเป็นรัฐเดียว มีประชากรราว 5 ล้านคน ก่อตั้งราวคริสตศตวรรษที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 7)

สำหรับสัญลักษณ์ที่สำคัญของสิงคโปร์ ย่อมหนีไม่พ้นเมอร์ไลอ้อน (สิงโตทะเล) ที่ตั้งอยู่ในเมือง มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยูบนยอดคลื่น สามารถพ้นน้ำออกมาได้

สกุลเงินประเทศสิงคโปร์
สกุลเงินประเทศสิงคโปร์

ใช้สกุลเงิน ดอลล่าร์สิงค์โปร์
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ = 24.40 บาท
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 2 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 5 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 10 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 50 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 100 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 1,000 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ และ 10,000 ดอลล่าร์สิงค์โปร์

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 โดยอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นเป็นประมาณการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
ข้อมูล เมืองหลวง และสกุลเงิน จาก kapook.com
Advertisement

2 มิ.ย. 2556 เวลา 12:51 | อ่าน 7,966

tags :
  เรื่องเกี่ยวข้อง
รอบ 15 มาแล้ว! สถ.เรียกรายงานตัว บรรจุขรก.-พนง.ท้องถิ่น 30 ก.ย.นี้...
155 18 ก.ย. 2562
น้ำใจคนไทยหลั่งไหล "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ได้ยอดบริจาครวมก...
55 18 ก.ย. 2562
กบข. จัดสวัสดิการพิเศษสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณอายุ...
105 17 ก.ย. 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี ...
118 15 ก.ย. 2562
โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัว...
118 15 ก.ย. 2562
ดวงกับดาวประจำวันที่ 16-22 กันยายน 2562...
176 15 ก.ย. 2562

 
Advertisement
 
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...
1,168,768 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!...
946,440 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค...
783,948 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด...
764,318 6 เม.ย. 2558
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...
571,762 27 ก.ค. 2557
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน...
516,916 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560...
513,013 25 พ.ค. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน...
502,499 26 พ.ค. 2560
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010...
486,448 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...
419,207 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับมาใหม่
รอบ 15 มาแล้ว! สถ.เรียกรายงานตัว บรรจุขรก.-พนง.ท้องถิ่น 30 ก.ย.นี้...
18 ก.ย. 2562 154
น้ำใจคนไทยหลั่งไหล "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ได้ยอดบริจาครวมก...
18 ก.ย. 2562 55
กบข. จัดสวัสดิการพิเศษสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณอายุ...
17 ก.ย. 2562 104
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี ...
15 ก.ย. 2562 118
โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัว...
15 ก.ย. 2562 118
ดวงกับดาวประจำวันที่ 16-22 กันยายน 2562...
15 ก.ย. 2562 174
ว10/2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข...
14 ก.ย. 2562 83
เปลี่ยนบ้านเป็นเงินบำนาญ เกษียณสามารถเอาบ้านของตัวเองที่ปลอดจำนอง...
13 ก.ย. 2562 126
ธอส. ฉลองครบรอบ 66 ปี อัด 27,000 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจเปิดตัว สินเชื...
11 ก.ย. 2562 117
ครม.เห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ป...
10 ก.ย. 2562 87
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
ข้อมูลและประวัติของประเทศไทย...
7,561 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศมาเลเซีย...
9,475 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศเวียดนาม...
8,433 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศเมียนมาร์(พม่า)...
8,890 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศกัมพูชา...
8,225 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศบรูไน...
8,073 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศสิงคโปร์...
7,966 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศอินโดนีเซีย...
8,769 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติประเทศฟิลิปปินส์...
7,999 2 มิ.ย. 2556
ข้อมูลและประวัติของประเทศลาว...
13,266 2 มิ.ย. 2556
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)...
8,351 13 พ.ย. 2555

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ข้อมูลและประวัติของประเทศสิงคโปร์...
7,967 2 มิ.ย. 2556