แสดงผลตามการเลือกของผู้ใช้งาน : แสดงข่าวทั้งหมดตามกลุ่มข่าวที่เลือก
พุทธิพงษ์ รมว.ดีอีเอส จับมือ Facebook พร้อมรุดหน้าแก้ปัญหาดิจิทัล 4 ด้...

68
สมาชิก กบข. ช้อปประหยัดกว่าเดิมที่ Shopee รับโค้ดส่วนลด 100 บาท โดยไม่...

370
ภาค ก. พิเศษ คืออะไร

352
ว13/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่...

228
กรมบัญชีกลาง ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันจ่ายเงินข้าราชการและลูกจ้าง เดือน ธั...

4,833
มหาดไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 67...

349
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2563...

34,761
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ 2563...

38,206
สมาชิก กบข. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต ใบเดียว ก็เข้าคลินิกแก้หนี้ได้...

413
อบจ.ขอนแก่น จ่ายโบนัสปี 57 ผิดระเบียบ-สตง.สั่งเรียกเงินคืน 59.99 ล้าน...

380
การสอบภาค ก. ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว...

1,438
รายงานผลการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การพัฒนาระบบการสอบวัดความร...

468
อัตราเงินเพิ่มตำแหน่ง ข้าราชการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)...

776
ข้อควรรู้...หลังเกษียณ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ...

926
มาตรฐานตำแหน่งคณาจารย์ และมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ตำแหน่งคณาจารย์ ในส...

324
ตัวอย่างการคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการ...

1,306
การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

546
สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบภาค ก พิเศษ ปีงบประมาณ 2563...

990
นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พ.ศ. 256...

661
อนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุค...

461
สมาชิก กบข. และครอบครัว ประกันชีวิตและสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต...

355
สมาชิก กบข. หรือ ข้าราชการที่จะเกษียณ โปรดฟังอีกครั้ง! เงินที่จะได้รับ...

824
รอบ 15 มาแล้ว! สถ.เรียกรายงานตัว บรรจุขรก.-พนง.ท้องถิ่น 30 ก.ย.นี้...

572
ว10/2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข...

418
เปลี่ยนบ้านเป็นเงินบำนาญ เกษียณสามารถเอาบ้านของตัวเองที่ปลอดจำนอง...

496
ถาม-ตอบ การได้รับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ และทายาท การลาของข้าราชการได...

1,059
เงินเดือนแรกเข้าครู ข้าราชการครู...

3,299
เกษียณอายุแล้วได้มีเงินบำนาญใช้เพิ่มขึ้น...

434
เกษียณแล้วรับเงิน กบข. หรือ จะออมต่อ ?...

532
ขยายเวลาสินเชื่อกรุงไทยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อสมาชิก กบข. หมดเขต 31 ต....

1,293
ขอรับเงินจากกองทุน กบข.

617
มหาดไทยเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานพัฒนาเครื่องมือชี้วัดข้อมูลความจำเป็...

337
ลดทุกที่นั่ง ทุกเส้นทาง สมาชิก กบข. จองตั๋วนครชัยแอร์ รับส่วนลด 100 บา...

578
ธอส. จัดให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. กู้บ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปีแรก...

484
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ เริ่ม 1 ก.ค. 62...

1,661
กฎ ก.พ. ให้ข้าราชการอายุครบ 60 ปีทำงานต่อได้ (ฉบับที่ 3)...

2,501
สพฐ.เปิดรับสมัคร ศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 2-8 ส.ค.นี้...

2,870
กรมบัญชีกลางแจงการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ...

1,537
สินเชื่อกรุงไทยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อสมาชิก กบข. หมดเขต 31 ก.ค. 2562...

1,631
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562...

1,059
แนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเงินเ...

843
จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2...

1,339
ปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญต่ำกว่า 10,000 บาท...

1,017
1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ...

999
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (รู้จัก เข้าใจ ประดับได้ถูก)...

2,020
ผลการประชุม (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2562 อนุมัติให้บรรจุทายาทข้าราชการ 38 ...

745
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื...

513
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบ...

1,152
กบข. ออมเพิ่มดีอย่างไร และออมเพิ่มต้องทำอย่างไร...

490
คุรุสภาปรับรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบสองภาษา...

540

หน้า 1 2 3 4 5 6