Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
กระทรวงกลาโหม  
ในรัฐที่ซึ่งรัฐบาลแบ่งการปกครองเป็นกระทรวง กระทรวงกลาโหม (อังกฤษ: Ministry of Defence หรือ Ministry of Defense) เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่รับผิดชอบทางด้านการป้องกันประเทศ ประกอบด้วยหน่วยงานทางการทหารหลายสาขา และโดยมากกระทรวงกลาโหมมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวง

เว็บไซต์กระทรวงกลาโหม www.mod.go.th

ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org
 
หน่วยงานในสังกัด 
  ส่วนราชการ
 
  รัฐวิสาหกิจ
 
  หน่วยงานภายใน อื่นๆ
 
 
 
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2018 | ติดต่อเรา