แสดงผลตามการเลือกของผู้ใช้งาน : แสดงข่าวทั้งหมดตามกลุ่มข่าวที่เลือก
วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการพลเรือน ก.พ. ต้องทำอย่างไรบ้าง?...

1,534
ข้าราชการเกษียณแล้ว ได้เงินหรือสิทธิอะไรบ้าง?...

3,826
เครื่องแบบข้าราชการปกติขาว เต็มยศ ครึ่งยศ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ...

18,557
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ...

3,892
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ และของ...

11,817
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย...

37,719
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย...

11,444
แนวข้อสอบ E-learning ก.พ.

113,336
หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแห...

5,634
พนักงานราชการ คือ ?

16,085
การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ 2526...

10,899
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กับ คำถามที่ถามบ่อย...

38,219
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559...

406,976
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน...

12,090
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือ...

1,123,911
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ...

76,415
ระบบพนักงานราชการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ...

272,444
สวัสดิการข้าราชการและประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการ...

191,914
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนู...

537,456
ความหมายของคำว่า ข้าราชการ และข้าราชการในประเทศไทย...

23,298
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ...

9,369
การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วิชาความรู้ความสามารถฯ...

4,007
ทดสอบความรู้ทั่วไป ออนไลน์ ตัวอย่างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภ...

4,318
ว20/2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับปี 5...

5,671
ขั้นตอนการพิมพ์รายงานแบบทดสอบการทำข้อสอบออนไลน์ ก.พ....

2,859
วิธีกำหนดขนาด ครุฑ ในหนังสือราชการ...

9,661
รายละเอียดหนังสือภายใน และการกำหนดค่ากระดาษในการเขียนหนังสือราชการ...

2,270
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการเรียน E-Learning ก.พ. สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่...

13,192
ชั้นความเร็วและชั้นความลับในหนังสือราชการ...

72,074
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน E-Learning ก.พ. สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่...

2,874
คุณธรรมจริยธรรม

2,183
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน...

4,290
การเก็บรักษา และทำลายหนังสือราชการ...

40,004

หน้า 1
สอบดีดอทเน็ต เว็บสอบราชการ ความรู้งานราชการ เว็บไซต์นี้เหมาะกับ google chrome browser google chrome
© copyright sorbdee.net 2011-2018 | ติดต่อเรา